Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dzień 1

sesja 1 - Przyszłość miast z perspektywy międzynarodowej

sesja 2 - Wymiar miejski polityki rozwoju, działania wspierające rozwój miast w kontekście realizacji New Urban Agenda i SDG 11– perspektywa rządowa i samorządowa

Panel dyskusyjny - perspektywa rządowa

Panel dyskusyjny - perspektywa samorządowa

Dzień 2

sesja 1 - Krajowe Forum Miejskie – założenia i oczekiwania w kontekście wzmacniania i koordynacji wymiaru miejskiego w polityce rozwoju 

sesja 2 - Rola współpracy w zrównoważonym rozwoju miast – wymiana doświadczeń i wspólne uczenie się w celu realizacji zintegrowanej polityki miejskiej 

sesja 3 - Jak usprawnić działania na rzecz rozwoju miast dzięki narzędziom monitorowania i ewaluacji polityk miejskich?