Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

III Krajowe Forum Miejskie – 16 października (online)

Kolejne spotkanie w ramach Krajowego Forum Miejskiego poświęcone będzie przedstawieniu projektu założeń do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023 oraz przedstawieniu prowadzonych i planowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania przygotowań do organizacji XI edycji Światowego Forum Miejskiego oraz dotychczasowych prac podzespołu ds. programowych Forum. 

Krajowe Forum Miejskie umożliwia szeroką debatę interesariuszy krajowych, podmiotów administracji rządowej, regionalnej i lokalnej, a także ekspertów, zajmujących się tą tematyką rozwoju miast od strony naukowej, badawczej czy przedstawicieli ruchów miejskich. 

Krajowe Forum Miejskie jest także odpowiedzią na zobowiązania Polski wynikające z przyjęcia Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju i realizacji 17 zrównoważonych celów rozwoju. Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności jest szczególnie istotny. Jego wdrożenie wymaga zintegrowanej polityki i planów dot. m.in. zwiększenia inkluzyjności i wydajności wykorzystywania zasobów w miastach, poprawy dostępności miast, czy łagodzenia skutków i przystosowania do zmian klimatycznych. W swoich pracach KFM nawiązuje do doświadczeń międzynarodowych i czerpie z nich, w tym Agendy 2030, innych inicjatyw ONZ (UN Habitat), OECD oraz Agendy Miejskiej dla UE.  

Link do rejestracji