Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Raport z konsultacji publicznych projektu dokumentu Krajowej Polityki Miejskiej 2030  

W grudniu 2021 r. konferencją w ramach Krajowego Forum Miejskiego zainicjowane zostały konsultacje publiczne projektu KPM 2030. Projekt dokumentu wraz z formularzem uwag był dostępny na stronach internetowych MFiPR od 21 grudnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku. Otrzymaliśmy prawie 500 uwag, które po przeanalizowaniu będą modyfikować projekt KPM 2030. Ponad połowę zgłoszonych w konsultacjach uwag zgłosiły miasta i korporacje samorządowe. Wśród samorządów oprócz uwag i propozycji uzupełnień pojawiły się liczne głosy poparcia dla przedstawionych w KPM 2030 rozwiązań. W trakcie konsultacji dokumentu odbyło się spotkanie z samorządowcami miejskimi w ramach Forum Rozwoju Lokalnego, orgaznizowanego przez Związek Miast Polskich. Równolegle z konsultacjami społecznymi prowadzony był dialog i uzgodnienia międzyresortowe. Wiele resortów odniosło się do dokumentu. W toku uzgodnień i szczegółowych konsultacji odbywały się spotkania bilateralne, które pozwalały na wypracowanie kompromisowych zapisów.

Zaproponowanym w Krajowej Polityce Miejskiej 2030 rozwiązaniom oraz sposobom ich wprowadzania towarzyszyć będzie kontynuacja prowadzenia szeroko zakrojonego dialogu i kampanii informacyjnych, które zagwarantują poparcie i jak największą akceptację dla proponowanych zmian. Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym konsultacje oraz tabelą otrzymanych uwag i odniesieniem MFiPR.