Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja inaugurująca Dni Otwarte Funduszy Europejskich i podsumowująca 15 lat Polski w Unii Europejskiej 

10 maja 2019, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, Warszawa, sala im. Grażyny Gęsickiej

AGENDA

8:30-9:00 Rejestracja

9:00-9:30 Otwarcie

Wystąpienia otwierające:

 • Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju
 • Marc Lemaître, Dyrektor Generalny Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

Panel dyskusyjny

9:30-10:30 Włączeni w Europę

 • W jakim stopniu członkostwo zmieniło Polskę i jak Polska wpływała na Unię Europejską?
 • Jak zmieniła się polska gospodarka w ciągu minionych 15 lat? Jaki wpływ na  gospodarkę miał dostęp do Funduszy Europejskich i jak Polska wykorzystała środki unijne? 
 • Nowe wyzwania rozwojowe Polski w Unii Europejskiej
 • Kształt polityki spójności Unii Europejskiej w perspektywie 2021-2027

Moderatorzy:

 • Anna Popek i Maciej Kurzajewski

Paneliści:

 • dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju
 • Marc Lemaître, Dyrektor Generalny Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska
 • Małgorzata Oleszczuk, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • prof. zw. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa

Wystąpienia mówców

10:45 – 11:45 Pomysłowi i ambitni

 • Piotr Krych – CEO Saule Technologies
 • Tomasz Machaj – Dyrektor ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu, AMICA SA
 • Rafał Lachowski – Dyrektor ds. Rozwoju, Plantalux
 • Jarosław Królewski – Prezes Zarządu Synerise SA

11:45 - 12:45 Ekologiczni i konkurencyjni

 • Sławomir Sieradzki – Dyrektor Pionu Rozwoju Rynku Gazu, GAZ-SYSTEM
 • Paweł Engel – Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych, Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Tomasz Tosza – Zastępca Dyrektora, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

12:45 - 13:45 Przerwa na lunch

13.00 – oficjalne otwarcie Miasteczka Funduszy Europejskich na dziedzińcu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

13:45 – 14:30 Atrakcyjni i silni regionalnie

 • Christopher Todd - Dyrektor Wydziału ds. Polski, Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska
 • Wojciech Magnowski – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 • Michał Pilch - Prezes Zarządu, Bsafer Sp. z o.o.

14:30 – 15:00 Aktywni i zaangażowani społecznie

 • Mirosław Grewiński – profesor nadzwyczajny i prorektor, Wyższa  Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
 • Wojciech Bik – profesor, doktor nauk medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego