Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Termin wysłuchania

7 października, godz. 10.00.

Rejestracja na wysłuchanie

Rejestracja została zakończona.

Agenda

Prowadzenie: Wojciech S. Wocław

10:00 – 10:05 Otwarcie spotkania
Szymon Giderewicz, Dyrektor Departamentu Prawnego,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
10:10 – 10:15 Część I. Wypowiedzi przedstawiciela/-i organizatora
Szymon Giderewicz, Dyrektor Departamentu Prawnego,
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
10:15 –  11:30 Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek stron: [każda z wypowiedzi w tej części trwa do 5 minut]

Przedstawiciele/-ki samorządu

Marcin Szmyt, Dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Grzegorz Grabowski, Dyrektor Związek Samorządów Polskich
Bartłomiej Zydel, Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz - Związek Powiatów Polskich

Przedstawiciele/ki partnerów społecznych i gospodarczy

Marcin Tumanow, Przewodniczący Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa, Business Centre Club
Norbert Pruszanowski, Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji - Związek Rzemiosła Polskiego
Marzena Chmielewska, Zastępczyni Dyrektora Generalnego, Konfederacja Lewiatan

Przedstawiciele/ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego

Karolina Dreszer-Smalec, Prezeska Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Ewa Kulik-Bielińska, Dyrektor Fundacja im. Stefana Batorego
Iwona Janicka, Koordynatorka Sieci OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Mirosława Makuchowska, Wicedyrektor ds. programowych Kampania Przeciw Homofobii
Maciej Kunysz, Przewodniczący Zespołu ds. Funduszu Rada Działalności Pożytku Publicznego, członek EKES, Stowarzyszenia EKOSKOP
Alek Waszkielewicz, Prezes Zarządu - Fronia (Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami)
Waldemar Weihs, Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Kuba Wygnański, Prezes Zarządu Fundacji Stocznia
Przemysław Żydok, Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja, Koordynator Grupy ON Inclusion 14-20, Członek Komitetu Umowy Partnerstwa
 Arkadiusz Czocher - Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.   

11:30 – 11:45 Część III. Podziękowanie i zakończenie wysłuchania. 

Zapis nagrania z wysłuchania