Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W tym miejscu publikowane są wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczące programów polityki spójności na lata 2021-2027 oraz projekty wytycznych przekazanych do zaopiniowania.