Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zielona, inteligentna mobilność

Tramwaj - na pierwszym planie napis: Dostępny i ekologiczny transport

 • więcej autobusów elektrycznych i wodorowych
 • więcej nowoczesnych pociągów i linii kolejowych
 • kolejne obwodnice
 • bezpieczniejsze drogi

Zeroemisyjny transport publiczny i punkty ładowania są szansą na lepsze i czystsze powietrze. Tradycyjny transport zanieczyszcza środowisko. Aby to ograniczyć i zwiększyć udział paliw alternatywnych, planujemy nowe rozwiązania prawne, które pozwolą na szybkie wdrożenie nisko- i zeroemisyjnych rozwiązań w transporcie. Chcemy inwestować w nowoczesny i ekologiczny tabor kolejowy, zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wprowadzić rozwiązania cyfrowe.

Przykłady działańKto skorzysta?
Wzrost wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska – 10,1 mld złotych
 • samorządy
 • producenci i użytkownicy pojazdów ekologicznych
 • wykonawcy projektów
 • lokalni interesariusze
Zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego – 15,8 mld złotych
 • użytkownicy infrastruktury kolejowej, w tym przewoźnicy na szczeblu krajowym i regionalnym
 • podmioty działające w sektorze transportu intermodalnego
Zwiększenie bezpieczeństwa transportu – 4,7 mld złotych
 • zarządcy dróg i służb kontrolnych
 • przewoźnicy kolejowi
 • użytkownicy infrastruktury drogowej
 • zarządcy infrastruktury kolejowej
 • użytkownicy dróg i infrastruktury kolejowej

Efekty i inwestycje:

 • 1 738 zero- i niskoemisyjnych autobusów dla transportu miejskiego i pozamiejskiego
 • 478 km zmodernizowanych linii kolejowych
 • 183 sztuki nowego taboru kolejowego (regionalnego i dalekobieżnego)
 • 90 km nowych obwodnic 110 nowych tramwajów
 • 305 zlikwidowanych miejsc niebezpiecznych (tzw. czarnych punktów)