Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

Zielona ścieżka rozwoju

 • czyste powietrze
 • szybsza wymiana starych pieców węglowych na bardziej ekologiczne
 • zakup paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych
 • farmy wiatrowe na Bałtyku
 • inteligentna sieć energetyczna
 • technologie wodorowe
 • zielone miasta

W KPO stawiamy na zieloną gospodarkę. Zależy nam na wzmocnieniu energetyki. Chcemy ekologicznie ogrzewać budynki. Będziemy wspierać odnawialne źródła energii i rozwijać nowe technologie przyjazne przyrodzie.

Nowe inwestycje w dużych przedsiębiorstwach przyniosą znaczny efekt dla poprawy efektywności energetycznej. Będzie bardziej zielono. Także w małych i średnich miastach. Ograniczymy też negatywny wpływ przemysłu na środowisko.

Zadbamy o zaopatrzenie w wodę. Poza miastami usprawnimy system kanalizacji i oczyszczania ścieków. W miastach zadbamy też o tereny zdegradowane oraz wprowadzimy więcej zieleni do miast.

Przykłady działańKto skorzysta?
Czyste powietrze i efektywność energetyczna – 17,3 mld złotych
 • spółki wytwarzające energię cieplną właściciele lub zarządcy budynków (w tym samorządy)
 • placówki oświatowe,
 • biblioteki,
 • domy kultury
Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych źródeł energii - 3,7 mld złotych
 • użytkownicy krajowego systemu elektroenergetyczneg
 • podmioty, które chcą powołać społeczności energetyczne
 • wytwórcy energii elektrycznej farm wiatrowych na Bałtyku
 • producenci elementów do budowy morskich farm wiatrowych
 • zarządy portów morskich
 • operatorzy terminali
 • administracja morska
Poprawa warunków dla rozwoju technologii wodorowych oraz innych gazów zdekarbonizowanych – 3,6 mld złotych
 • przedsiębiorcy
 • samorządy
 • instytucje badawcze
 • firmy paliwowe
 • zarządcy dróg
 • podmioty zainteresowane wykorzystaniem technologii wodorowych
Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich – 0,9 mld złotych
 • samorządy (odbiorcy wsparcia)
 • mieszkańcy obszarów wiejskich
 • przedsiębiorstwa (wykonawcy)
Ułatwienie realizacji obowiązku oszczędzania energii przez przedsiębiorstwa energetyczne – 1,3 mld złotych
 • duże przedsiębiorstwa
 • podmioty zobowiązane do oszczędności energii
Wsparcie inwestycji morskich farm wiatrowych –  14,6 mld złotych
 • przedsiębiorstwa
  • wytwórcy energii z farm wiatrowych
  • producenci elementów
  • operatorzy systemu przesyłowego
  • użytkownicy krajowego systemu elektroenergetycznego
Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich - 3 mld złotych
 • mieszkańcy obszarów wiejskich
 • podmioty spoza administracji publicznej
  • społeczne
  • gospodarcze
  • organizacje pozarządowe
Kompleksowa zielona transformacja miast - 12,5 mld złotych
 • samorządy (miasta i obszary funkcjonalne)
 • przedsiębiorcy
 • jednostki naukowo-badawcze
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • organizacje społeczne, pozarządowe i gospodarcze
 • instytucje kultury
 • szkoły wyższe
Budowa mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niskich i umiarkowanych dochodach z uwzględnieniem efektywności energetycznej - 3,4 mld złotych
 • samorządy społeczne
 • inicjatywy mieszkaniowe (SIM)
 • towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)

Efekty i inwestycje:

 • 791 200 nowe źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych
 • 332 zmodernizowane energetycznie budynki placówek oświatowych
 • 320 km sieci elektroenergetycznej (nowej lub zmodernizowanej)
 • 33 900 nowych przyłączy wodociągowych
 • budowa morskich farm wiatrowych o mocy 1 500 MW
 • 12 355 nowych mieszkań w budynkach energooszczędnych (dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach)
 • 70 039 termomodernizacji domów jednorodzinnych i mieszkań
 • 2 500 000 hektarów gruntów rolnych i leśnych skorzysta z ulepszonej retencji wody