Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Transformacja cyfrowa

Mama z córką przy laptopie - na pierwszym planie napis: Cyfrowe technologie na co dzień

 • szybki Internet,
 • e-usługi,
 • sale informatyczne i komputery dla szkół,
 • bezpieczeństwo w Internecie.

Ważną częścią Krajowego Planu Odbudowy jest transformacja cyfrowa. Będziemy usuwać wszelkie przeszkody (prawne, administracyjne i organizacyjne), które utrudniają inwestycje w szybki Internet i e-usługi. Zainwestujemy też w rozwiązania informatyczne (IT). W ten sposób upowszechnimy dostęp do przewodowego i bezprzewodowego Internetu na obszarach tzw. białych plam. Wzmocnimy też cyberbezpieczeństwo. Dzięki tym działaniom zwiększy się dostęp do nowoczesnej łączności w skali całej gospodarki. Wyposażymy również szkoły w sprzęt multimedialny i oprogramowanie.

 

Przykłady działańKto skorzysta?
Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam
 • firmy telekomunikacyjne
 • samorządy
 • uczelnie
 • gospodarstwa domowe
Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych i dostarczania usług cyfrowych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo– 2 mld złotych
 • administracja publiczna
 • operatorzy usług kluczowych
 • dostawcy usług cyfrowych
 • firmy
 • służby mundurowe
Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów edukacji – 3,1 mld złotych
 • instytucje prowadzące szkoły i placówki oświatowe
 • komisje egzaminacyjne
E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie – 1,9 mld złotych
 • administracja publiczna (w tym samorządy)
 • uczelnie
 • inwestorzy
 • firmy
 • organizacje społeczne
 • rolnicy
 • wszyscy podatnicy
 • społeczeństwo
Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne - 2,5 mld złotych
 • uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie zawodowe

Efekty i inwestycje:

 • 931 000 gospodarstw domowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu (co najmniej 100 Mb/s)
 • 1 200 000 komputerów z oprogramowaniem dla nauczycieli i uczniów w szkołach
 • 380 000 osób przeszkolonych w zakresie kompetencji cyfrowych
 • 65 nowoczesnych e-usług publicznych
 • 7 regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa i 7 sektorowych zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego
 • 4 200 stacji bazowych, które dostarczają na obszarach wiejskich usługi 5G
 • 50 miast z nowymi instalacjami do kontrolowania emisji pól elektromagnetycznych
 • 100 000 sal lekcyjnych z dostępem do szybkiego Internetu i z urządzeniami do zdalnej nauki
 • 16 000 szkół i instytucji edukacyjnych wyposażonych w laboratoria sztucznej inteligencji (AI) oraz naukowe, technologiczne, inżynieryjne i matematyczne (STEM)