Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uścisk dłoni - na pierwszym planie napis: Przyjazne prawo

Zapewnimy sprawną realizację KPO. Wzmocnimy instytucje, które będą działać na jego rzecz. Wpiszemy się w zalecenia Rady Unii Europejskiej.

Zadbamy o przyjazne prawo:

  • zwiększymy rolę konsultacji społecznych i publicznych,
  • poprawimy warunki inwestowania.

Dzięki temu zwiększymy dostępność do prawa dla każdego obywatela. Zaprosimy do współpracy partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacje pozarządowe. Włączymy je w proces realizacji i monitorowania KPO. Ulepszymy prawo i utworzymy system informatyczny, który będzie gromadził dane na temat inwestycji i reform KPO.

Podstawa prawna

art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 2021/241.