Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Odporność i konkurencyjność gospodarki

Pracownik fabryki - na pierwszym planie napis: Silniejsza gospodarka i wyższe zarobki

 • nowe miejsca pracy;
 • nowe inwestycje i wyższe zarobki;
 • pomoc rodzicom na rynku pracy (więcej żłobków i klubów dziecięcych);
 • likwidacja barier prawnych i ułatwienia dla firm;
 • innowacje i nowoczesne technologie.

Przedsiębiorczość, innowacyjność, kadry – tak można opisać w skrócie tę część Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jest ona najbardziej zróżnicowana ze wszystkich. Chcemy unowocześnić produkcję, dopasować kompetencje pracowników do potrzeb rynku pracy, zapewnić opiekę nad dziećmi i osobami starszymi. Planujemy też zmiany w obszarze kultury. Jakie będą efekty naszych działań? Ekologiczne rozwiązania w firmach, oszczędności w zużyciu energii, atrakcyjne miejsca pracy, więcej miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych.

Przykłady działańOdbiorcy wsparcia
Planowanie  i zagospodarowanie przestrzenne – 0,9 mld złotych
 • mieszkańcy kraju
 • samorządy
 • planiści i urbaniści
Przyspieszenie robotyzacji, cyfryzacji i innowacji – 2 mld złotych
 • duże firmy oraz ich pracownicy
Stworzenie warunków dla gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – 0,7 mld złotych
 • przedsiębiorcy (w tym MŚP)
 • instytuty i organizacje badawcze
 • administracja publiczna
Wzmocnienie współpracy między sektorem nauki oraz przemysłem – 2,2 mld złotych
 • organizacje badacze
 • przedsiębiorcy
 • naukowcy
 • instytucje otoczenia biznesu
 • społeczeństwo
 • podmioty AKIS (Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczych)
Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją – 1,8 mld złotych
 • organizacje i stowarzyszenia pracodawców
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • administracja rządowa i samorządowa
 • pracodawcy i pracownicy
 • szkoły i uczelnie
 • uczniowie i ich rodzice
 • studenci
Poprawa sytuacji rodziców na rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 – 1,7 mld złotych
 • dzieci do ukończenia 3 roku życia, w tym dzieci z niepełnosprawnościami/wymagające szczególnej opieki
 • rodzice i opiekunowie
Uelastycznienie form zatrudnienia, w tym wprowadzenie pracy zdalnej – 0,2 mld złotych
 • mikroprzedsiębiorstwa (bez samozatrudnionych)
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • organizacje pozarządowe

Efekty i inwestycje:

 • 5 000 firm z dziedziny kultury, turystyki i gastronomii zmodernizuje działalność biznesową
 • 4 200 ha nowych uzbrojonych terenów pod inwestycje
 • 1 700 urzędników samorządowych i planistów przestrzennych zdobędzie wiedzę z zakresu planowania przestrzennego
 • 800 małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego i rybackiego zyska nowoczesne wyposażenie
 • 72 centra dystrybucji i magazynowania oraz rynki hurtowe (w tym spółdzielnie) skrócą łańcuch dostaw żywności
 • 120 nowych branżowych centrów umiejętności przeszkoli 24 000 osób
 • 1 000 podmiotów ekonomii społecznej wzmocni działalność
 • 3 000 firm dostanie doradztwo w zakresie digitalizacji oraz pieniądze na oprogramowanie
 • 50 organizacji charytatywnych w sektorze spożywczym zbuduje/zaadaptuje budynki do przechowywania, przygotowania i dystrybucji żywności, kupi też środki transportu
 • 47 500 miejsc opieki dla dzieci do lat 3. powstanie w żłobkach i klubach dziecięcych