Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

Lekarz bada pacjenta - na pierwszym planie napis: Sprawna i nowoczesna ochrona zdrowia

 • nowy sprzęt dla szpitali
 • modernizacja placówek medycznych
 • liczniejszy personel medyczny
 • większa dostępność do usług medycznych
 • rozwój przemysłu farmaceutycznego w Polsce

Sektor zdrowia wyjątkowo mocno odczuł skutki pandemii COVID-19. Potrzebne są nowe rozwiązania, które go wzmocnią.

Będą one dotyczyć reorganizacji działalności ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wprowadzenie w nich nowej struktury organizacyjnej i modeli zarządzania opieką nad pacjentem. Konieczna jest też modernizacja i wyposażenia placówek medycznych.

By dobrze leczyć, potrzebni są wyszkoleni pracownicy. Planujemy wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych. Umożliwią one przyjmowanie większej liczby studentów na kierunki medyczne. Zainwestujemy też w rozbudowę zaplecza dydaktycznego uczelni medycznych.

Z pieniędzy w ramach KPO będziemy wspierać rozwój polskiego przemysłu farmaceutycznego.

 

Przykłady działańKto skorzysta?
Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych - 14 mld złotych
 • centra opieki wysokospecjalistycznej
 • regionalne podmioty lecznicze (np. szpitale powiatowe)
 • personel medyczny
 • pacjenci
 Stworzenie odpowiednich warunków dla zwiększenia liczebności kadry medycznej – 3,1 mld złotych
 • uczelnie medyczne (publiczne i niepubliczne) kształcące na kierunkach:
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo 
 • ratownictwo
 • innych medycznych 
Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych – 625 mln złotych
 • przedsiębiorcy z branży farmaceutycznej
 • pacjenci

Efekty i inwestycje:

 • 300 szpitali otrzyma nowy sprzęt
 • 280 szpitali zmodernizuje swoją infrastrukturę
 • 212 uczelni medycznych otrzyma wsparcie na remont i modernizację. Wyposażymy ich sale wykładowe, biblioteki i domy studenckie
 • 80 jednostek naukowych i przedsiębiorców z sektora biomedycznego dostanie pieniądze na badania
 • 25 400 studentów nauk medycznych otrzyma pomoc finansową lub mentorską