Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W tym dziale znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w kontekście Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Wdrażanie KPO

 • Kto określa szczegółowe zasady realizacji inwestycji (odpowiedzialność IOI i IOR)?

 • Czy reformy są bezpośrednio powiązane z inwestycjami? Czy niezrealizowanie reformy wpływa na możliwość realizacji inwestycji?

 • Czym są horyzontalne zasady dotyczące realizacji KPO oraz gdzie można znaleźć informacje na ich temat?

 • Czy w trakcie realizacji KPO możliwa jest zmiana zaplanowanej reformy?

 • Jaki jest okres trwałości inwestycji w KPO?

 • Na jakich zasadach odbywa się realizacja wskaźników w ramach inwestycji?

 • Czy jednostka wspierająca będzie mogła wypłacać wsparcie w ramach KPO?

 • Jaki jest okres przechowywania dokumentacji inwestycji?

Finansowanie KPO

 • Jakie środki zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji w ramach KPO?

 • Czy możliwe będzie prefinansowanie inwestycji w KPO?

 • Na jakich zasadach możliwe będzie prefinansowanie inwestycji w części dotacyjnej KPO?

 • Na jakich zasadach udzielane będą pożyczki w KPO?

 • Co jest podstawą do rozliczania się z Komisją Europejską?

 • Jak będą finansowane inwestycje w części pożyczkowej oraz w części grantowej?

 • Kto określa szczegółowe zasady udzielania pożyczek?

 • Na jakich zasadach KE będzie wypłacać refundacje?

 • Czy w ramach KPO istnieje możliwość zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków?

 • Czy istnieje możliwość łączenia (blendingu) pożyczek z dotacjami w ramach realizacji inwestycji finansowanych z RRF?

 • Czy do realizacji inwestycji w KPO konieczna jest analiza luki finansowej?

 • Czy możliwe jest łączenie wsparcia w ramach jednego wniosku o dofinansowanie (z programów polityki spójności oraz KPO)?

 • Czy możliwe jest łączenie pomocy publicznej udzielanej w ramach polityki spójności i KPO?

Kwalifikowalność VAT

 • Czy podatek VAT jest kwalifikowalny w ramach KPO?

Porozumienia

 • Czy do zawarcia porozumień międzyinstytucjonalnych wymagana jest decyzja wykonawcza Rady UE?

 • W jakich sytuacjach konieczna jest zmiana porozumienia?

 • Czy IOI/IOR muszą uwzględniać uwagi IK KPO do aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji?

 • Jaki jest kurs EUR/PLN do przeliczania alokacji w ramach KPO?

Pomoc techniczna w KPO, w tym etaty

 • Czy w ramach KPO dostępna jest pomoc techniczna (podobnie jak w polityce spójności)?

 • Czy w ramach KPO możliwe jest finansowanie wynagrodzenia urzędników i pracowników innych instytucji związanych z bieżącą obsługą przygotowania i realizacji reform i inwestycji w ramach KPO?

 • Czy wynagrodzenia pracowników (w rozumieniu pracowników ostatecznego odbiorcy wsaprcia/partnera w przedsięwzięciu, bądź np. podmiotu uprawnionego do ponoszenia wydatków, są kosztem kwalifikowalnym, czy niekwalifikowalnym?