Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności został poddany analizie pod kątem spełniania zasady „nie czyń znaczącej szkody" środowisku czyli "Do No Significant Harm" (DNSH). Przenalizowane zostały wszystkie reformy i inwestycje, zarówno z części dotacyjnej, jak i części pożyczkowej.

Taki wymóg wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. 

Aby zanalizować spełnianie zasady DNSH dla reform i wiązek projektów przewidzianych do realizacji w KPO, zostały wykorzystane zróżnicowane techniki i metody badawcze m.in. desk research  - analiza dokumentów źródłowych, analiza statystyczna w diagnozie aktualnego stanu środowiska, analiza porównawcza/treści w odniesieniu do celów środowiskowych i celów KPO.