Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wysłuchanie publiczne to umożliwienie wypowiedzenia się, przedstawienia swojego poglądu (opinii, oczekiwań). Nie jest to dialog, co oznacza, że w trakcie wysłuchania nie ma wymiany  zdań między stronami. Wysłuchania zakładają otwartość na każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nich uczestniczyć jako widz lub mówca, a ich celem jest  dostarczenie w danej sprawie argumentów i opinii różnych podmiotów oraz wyważenie sprzecznych interesów stron. 

7 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie koncepcji wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w Polsce na lata 2021-2027, tj. projektu Umowy Partnerstwa. Zostało ono przygotowane przez Fundację „Stocznia” i Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Patronem tego przedsięwzięcia był Podkomitet do spraw rozwoju partnerstwa, funkcjonujący w ramach Komitetu ds. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Mówcami byli przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych iorazosoby prywatne. Każda z osób występujących w tej roli mogła zgłosić swoje uwagi do projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Dzięki wysłuchaniu przedstawiciele rządu mogli usłyszeć opinie na temat projektu Umowy Partnerstwa (UP). 

W trakcie pierwszego wysłuchania ustalono, że zostanie zorganizowane tzw. wysłuchanie odwrócone dotyczące UP. Jego celem jest zaprezentowanie zmian wprowadzonych w dokumencie w wyniku konsultacji społecznych oraz przedstawienie stanowiska w sprawie tych uwag, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w tekście UP.

Spotkanie odbyło się 23 czerwca. W roli mówców wystąpili przedstawiciele Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Wysłuchanie było także transmitowane na żywo na kanale YouTube oraz na FB.

Materiały

  1. Podsumowanie odwróconego wysłuchania (PDF 622 KB)
  2. Podsumowanie konsultacji społecznych (PDF 1 MB) - prezentacja
  3. Podsumowanie wysłuchania (PDF 852 KB) - prezentacja