Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Celem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) jest złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz wsparcie europejskich gospodarek i społeczeństw, aby stały się bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na wyzwania i możliwości związane z zielonymi i cyfrowymi przemianami. Wsparcie zostanie przeznaczone na projekty wpisujące się w szeroko rozumiane reformy i inwestycje publiczne. Wsparcie w ramach RRF ma charakter dodatkowy w stosunku do wsparcia udzielanego w ramach innych funduszy i programów unijnych i musi być z nim spójne oraz skoordynowane. Warunkiem koniecznym umożliwiającym otrzymanie przez Polskę środków finansowych z RRF jest przygotowanie Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z unijnego Instrumentu na rzecz Obudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Jest to instrument doraźny, dodatkowy do innych funduszy UE i jest zarządzany przez KE.

KPO obejmuje aspekty, które stymulować będą inwestycje, wzrost gospodarczy i zatrudnienie poprzez odbudowę inwestycji i promowanie zmian strukturalnych. W tym kontekście celem głównym KPO jest zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Do osiągnięcia tego celu przyczyniać się będzie realizacja wszystkich komponentów oraz działań (tj. reform i inwestycji) w ramach KPO. Cel ten stanowi klucz do proponowanej poniżej zaktualizowanej architektury KPO.

KPO koncentruje się wokół 5 obszarów:

  1. Odporność i konkurencyjność gospodarki,
  2. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
  3. Transformacja cyfrowa,
  4. Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
  5. Zielona, inteligentna mobilność. 

 Prosimy o zapoznanie się dokumentami:

Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy

Przeczytaj projekt Krajowego Planu Odbudowy (PDF 4 MB)

Zgłoś uwagi przez formularz.

Zobacz zgłoszone uwagi w ramach konsultacji społecznych (PDF 4 MB)

Prezentacje wraz z opisami

Prezentacja "Ochrona zdrowia" (PDF 6 MB)
Opis prezentacji (DOCX 33 KB)

Prezentacja "Energia i transport" (PDF 6 MB)
Opis prezentacji (DOC 88 KB)

Prezentacja "Godpodarka i cyfryzacja" (PDF 7 MB)
Opis prezentacji (DOCX 34 KB)