Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Weź udział w konsultacjach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

11,4 miliarda złotych to budżet programu dla Polski Wschodniej w nowej perspektywie Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. O tym, jakie będą priorytety programu i na co zostaną przeznaczone te środki, będzie mówić wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas konferencji otwierającej konsultacje, która odbędzie się 5 marca online. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby z makroregionu – samorządowców, przedsiębiorców, partnerów gospodarczych i społecznych, przedstawicieli środowisk akademickich i naukowych, a przede wszystkim mieszkańców.

zaproszenie do konsultacji

W konferencji organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 5 marca mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby. Wystarczy zarejestrować się za pomocą formularza zgłoszeniowego. Spotkanie jest zaplanowane od godz. 10.00. Transmisję spotkania będzie też można śledzić na żywo na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Konsultacje społeczne nowego programu dla Polski Wschodniej będą połączone z konsultacjami prognozy oddziaływania na środowisko i potrwają do 8 kwietnia. Program i prognoza zostaną udostępnione na Portalu Funduszy Europejskich i w serwisie Programu Polska Wschodnia. Formularz do zgłaszania uwag jest dostępny na stronie Programu Polska Wschodnia.

Agenda Konferencji otwierającej konsultacje społeczne programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027” i Prognozy oddziaływania na środowisko ww. programu

5 marca 2021 r., godz. 10.00

10.00 – przywitanie uczestników

  • prezentacja Programu FEPW 2021-2027 – Małgorzata Jarosińska-Jedynak - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
  • prezentacja stanowiska województw PW+ – Artur Kosicki - marszałek województwa podlaskiego

10.55 – przerwa

11.20 – sesja pytań i odpowiedzi na temat Programu 

  • prezentacja Prognozy oddziaływania na środowisko Programu – dr inż. Mariusz Kruczek, Główny Instytut Górnictwa – Instytut Badawczy (Wykonawca Prognozy)

12.35 – przerwa

12.50 – sesja  pytań i odpowiedzi na temat Prognozy

13.25 – podsumowanie i zakończenie spotkania

Nowe rozdanie funduszowe

Do tej pory z programu dla Polski Wschodniej korzystało pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W nowej perspektywie budżetowej dołączy do nich również część województwa mazowieckiego – oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów – czyli region statystyczny mazowiecki regionalny.

"Z jednej strony program dla Polski Wschodniej będzie naturalną kontynuacją inwestycji w obszarach, o których rozwój dbaliśmy do tej pory. Z drugiej strony chcemy, aby był też odzwierciedleniem najnowszych trendów wyznaczanych w polityce unijnej. Nadal będziemy inwestować w innowacje biznesowe, wspieranie start-upów, infrastrukturę transportową. Ale skupimy się też na przykład na adaptacji miast do zmian klimatu i wzmacnianiu potencjału turystycznego regionu" – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Nowy program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: przedsiębiorczość i inwestycje; energia i klimat; spójna sieć transportowa oraz kapitał społeczny, turystyka i usługi uzdrowiskowe.

Z dotacji skorzystają zarówno małe i średnie firmy, innowacyjne start-upy, przedsiębiorstwa z sektora turystycznego i energetycznego, jak i samorządy oraz podmioty świadczące usługi publiczne, a także organizacje pozarządowe.

Na współfinansowanie z Funduszy Europejskich będą mogły też liczyć duże projekty miejskie, na przykład dotyczące zrównoważonej komunikacji miejskiej, oraz ponadregionalne inwestycje drogowe i kolejowe. Planowane są między innymi dalsze inwestycje przy tworzeniu Wschodniej Magistrali Kolejowej.

Polska Wschodnia – fakty i liczby

Makroregion Polski Wschodniej obejmuje ponad 40 procent powierzchni kraju i jest zamieszkany przez niemal 10,5 miliona osób. To 27 procent ludności Polski. Na tym obszarze znajduje się 286 miast, z których tylko 8 ma więcej niż 100 tysięcy mieszkańców, a z kolei 202 liczą mniej niż 15 tysięcy mieszkańców. 60 miast to miasta średniej wielkości tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Polska Wschodnia odpowiada za wytwarzanie niemal 20 procent produktu krajowego brutto (PKB). Wartość PKB na jednego mieszkańca w tych województwach waha się od 67 do 84 procent średniej krajowej i od 48 do 60 procent średniej unijnej.

Wsparcie unijne

Za nami dwie perspektywy Funduszy Europejskich, podczas których makroregion Polski Wschodniej był objęty specjalnie przeznaczonym dla niego programem.

W latach 2007-2013 zrealizowano Program Rozwój Polski Wschodniej o wartości blisko 10 miliardów złotych. Nadal trwa realizacja Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Jego wartość wynosi ponad 8 miliardów złotych. Dzięki środkom zrealizowano do tej pory 2,5 tysiąca projektów, a nabory dla przedsiębiorców nadal trwają.

Dotychczasowe efekty programu to między innymi:

  • wsparcie 3,2 tys. przedsiębiorstw generujące inwestycje prywatne o wartości 1,5 miliarda złotych,
  • wejście na nowe rynki zagraniczne około 240 przedsiębiorców,
  • stworzenie 2,2 tys. miejsc pracy,
  • zakup 322 sztuk ekologicznego taboru dla komunikacji miejskiej w stolicach województw,
  • oddanie do użytku ponad 57 kilometrów nowych tras rowerowych,
  • wybudowanie i przebudowanie 150 kilometrów dróg,
  • zmodernizowanie 540 kilometrów linii kolejowych oraz 10 dworców kolejowych.

Nie jedyny program

Program przeznaczony dla makroregionu Polski Wschodniej nie jest jedynym programem, z którego skorzystają te województwa. Podobnie jak w poprzednich latach w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 każde województwo będzie miało do dyspozycji środki z programu regionalnego. Lubelskie otrzyma 1,768 miliarda euro, mazowieckie – 1,670 miliarda euro, podkarpackie – 1,661 miliarda euro, podlaskie – 992 miliony euro, świętokrzyskie – 1,106 miliarda euro, a warmińsko-mazurskie – 1,228 miliarda euro.

W puli środków programów regionalnych jest jeszcze 7,1 miliarda euro do podziału między wszystkie województwa w ramach uzgodnień kontraktu programowego. Kluczowe dla rządu i samorządu wojewódzkiego projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze.

Dodatkowo województwo lubelskie jest jednym z sześciu województw (wraz z dolnośląskim, łódzkim, małopolskim, śląskim i wielkopolskim), które otrzyma wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wyniesie ono 248 milionów euro. Celem funduszu jest łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Wszystkie województwa mogą też liczyć na wsparcie z Funduszu Odbudowy, w ramach Krajowego Planu Odbudowy, i programów krajowych.