Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Unijne wsparcie dla Pomorza. Kontrakt programowy podpisany

Ponad 1,75 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 otrzyma województwo pomorskie na program regionalny. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisali kontrakt programowy.

 

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podczas podpisania kontraktu programowego

Kontrakt programowy to dokument, który szczegółowo określa wielkość i sposób wydatkowania pieniędzy unijnych przewidzianych dla każdego z 16 regionów w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

"Podpisana dzisiaj umowa jest podstawą do negocjacji z Komisją Europejską programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027”"– powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Pieniądze dostępne dla Pomorza w nowej perspektywie finansowej zostaną przeznaczone na realizację ważnych inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

"W ramach dokumentu został uzgodniony pakiet przedsięwzięć priorytetowych, istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu. Są to inwestycje w zakresie wspierania przedsiębiorczości, infrastruktury drogowej, taboru pasażerskiego, a także turystyki czy edukacji zawodowej"– dodała wiceminister

Duży nacisk zostanie położony na wsparcie przedsiębiorczości i B+R, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu oraz działań związanych z włączeniem społecznym.

Część z uzgodnionych w kontrakcie programowym przedsięwzięć ma charakter długofalowy i stanowi kontynuację działań już realizowanych dzięki wsparciu funduszy UE.

Po zatwierdzeniu uzgodnionego dokumentu przez Brukselę będzie można przeznaczać pieniądze na poszczególne działania i rozpisywać konkursy.