Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Startuje Program InvestEU, który pomoże zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki. Jego finansowy filar – Fundusz InvestEU, to następca Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Polska znajduje się w czołówce krajów, które najlepiej wykorzystują pieniądze z EFIS. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), podobnie jak w przypadku EFIS, będzie koordynatorem Programu InvestEU po stronie rządowej. 

"Polska odniosła duży sukces w EFIS. Zajęliśmy 5. miejsce w UE pod względem liczby zatwierdzonych dużych projektów oraz 6. miejsce w UE pod względem kwoty wykorzystanego wsparcia. Polska znalazła się zaraz za największymi gospodarkami UE. Będziemy dążyć do tego, by powtórzyć ten sukces w zakresie InvestEU" - mówi Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Fundusz InvestEU przyjmie postać instrumentu zwrotnego m.in. pożyczek, gwarancji czy wykupu długoterminowych obligacji. Wsparcie z Funduszu ma mobilizować zarówno prywatne, jak również publiczne środki na inwestycje o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.

Wsparcie zwrotne z Funduszu InvestEU może stanowić atrakcyjne uzupełnienie dla finansowania inwestycji w Polsce ubiegających się o wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy, czy Polityki Spójności. Fundusz InvestEU to instrument dostępny dla inwestycji prywatnych, publicznych, jak i tych realizowanych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Inwestycje, które mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu InvestEU muszą wpisywać się w co najmniej 1 z 4 segmentów:

  • Zrównoważona infrastruktura (transport, energetyka, łączność cyfrowa, odpady);
  • Badania naukowe, innowacje i cyfryzacja (transfer wyników badań naukowych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wspieranie rozwoju działalności innowacyjnych przedsiębiorstw);
  • MŚP (preferencyjne finansowanie zwrotne dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji);
  • Inwestycje społeczne i umiejętności (kształcenie, szkolenia, infrastruktura społeczna, innowacje społeczne, opieka zdrowotna i opieka długoterminowa).

MFIPR – koordynator InvestEU

MFiPR będzie pomagało w wykorzystaniu wsparcia z Programu InvestEU, w tym przede wszystkim z Funduszu InvestEU, zarówno przez Spółki Skarbu Państwa, samorządy, jak i prywatnych przedsiębiorców.

W lutym 2016 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej objęło rolę koordynatora EFIS w Polsce. Od tego momentu resort podjął szereg działań zmierzających do większego wykorzystania tego instrumentu. Działania MFiPR okazały się bardzo skuteczne i od dłuższego czasu Polska pozostaje jednym z liderów wykorzystania pieniędzy z EFIS. Teraz chcemy jak najszybciej uruchomić InvestEU.

Polska jednym z liderów EFIS

"Do końca 2020 roku polskie podmioty pozyskały ponad 19 mld zł w ramach EFIS. Można przyjąć szacunkowo, że 1 euro wsparcia EFIS wygenerowało 4,33 euro inwestycji w Polsce. Mamy bardzo dobry wynik inwestycji strategicznych realizowanych ze wsparciem EFIS, mimo że w Polsce dużą konkurencją dla EFIS są dotacje unijne. Rozpoczynamy poszukiwania nowych inwestycji do realizacji z Programu InvestEU" - mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

 Wśród projektów powstających przy wsparciu EFIS można wymienić grupy inwestycji należących do różnych branż i sektorów: medycyny (np. budowa Warszawskiego Centrum Symulacji Medycznych), energetyki (finansowanie programów inwestycyjnych grup Energa i Tauron), transportu (Trasa Łagiewnicka w Krakowie), czy mieszkalnictwa (programy budowy mieszkań w Poznaniu i Szczecinie) oraz szereg inwestycji z sektora przemysłu spożywczego.

Materiały

Więcej informacji o Programie InvestEU na stronie internetowej MFiPR