Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozpoczęły się konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Polska przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji programów finansowanych z nowego budżetu unijnego. Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej perspektywie około 40% funduszy z polityki spójności otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Lubelskie jest pierwszym regionem, który otwiera konsultacje społeczne programu. Na Lubelszczyznę trafi prawie 2,3 mld euro w ramach programu regionalnego. W konferencji inauguracyjnej uczestniczyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Na zdjęciu wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

"Tempo prac nad programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 czyni województwo lubelskie jednym z liderów programowania regionalnego na nową perspektywę unijną" – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jakie pieniądze dla Lubelszczyzny

Województwo lubelskie otrzyma 8% środków dostępnych na 16 programów regionalnych, co przekłada się na 2,27 miliarda euro i jest czwartą największą kopertą w kraju.Łącznie na lata 2021-2027 na Lubelszczyznę ma szansę trafić ponad 2,9 miliarda euro. Na kwotę tę składają się środki z programu regionalnego, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz programu dla Polski Wschodniej.

Na kolejne lata województwo lubelskie będzie mieć do dyspozycji także pieniądze z programów krajowych oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Dodatkowo, jako region przygraniczny, Lubelskie będzie korzystało ze środków w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Potrzeby dobrze określone

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 prezentuje strategię wykorzystania pieniędzy unijnych w województwie lubelskim na najbliższe lata. Celem programu są działania sprzyjające zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców.

"Projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 zakłada wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu. Fundusze Europejskie wdrażane w ramach programu regionalnego oraz środki krajowe, będą silnym bodźcem prorozwojowym i przyczynią się do dalszej pozytywnej transformacji całego makroregionu wschodniej części Polski"– dodała wiceminister.

W programie zaplanowane jest kompleksowe wsparcie inicjatyw dotyczących między innymi: badań naukowych i innowacji, rozwoju przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska i klimatu, odnawialnych źródeł energii, zrównoważonej mobilności miejskiej, oraz kultury i turystyki.

Konsultacje społeczne 

Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Konsultacje potrwają do 30 września 2021 r. Projekt dokumentu jest dostępny na stronie internetowej rpo.lubelskie.pl.