Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rozpoczęliśmy wysłuchania dla Krajowego Planu Odbudowy

Polska z Funduszu Odbudowy dostanie 58,1 mld euro w formie dotacji i pożyczek. Podstawą do skorzystania z tych pieniędzy jest Krajowy Plan Odbudowy (KPO). 22 marca rozpoczynamy wysłuchania dla Krajowego Planu Odbudowy. Każde ze spotkań będzie poświęcone jednemu z obszarów wsparcia KPO. Pierwsze z nich dotyczy filaru "Odporność i konkurencyjność gospodarki". W wysłuchaniu udział wziął wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Krajowy Plan Odbudowy ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE, przygotowanie na nieprzewidziane okoliczności. Dokument powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Każdy z nas w jakimś stopniu boryka się ze skutkami pandemii, dlatego chcemy aby jak najwięcej osób mogło wypowiedzieć się na temat Krajowego Planu Odbudowy. Pieniądze z Funduszu Odbudowy mają nam pomóc wrócić na właściwe tory rozwoju i pomóc zbudować odporność na ewentualne przyszłe nieprzewidziane okoliczności" - mówił wiceminister Waldemar Buda.

KPO przewiduje wsparcie dla 5 obszarów:

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki;
  • Energia i zmniejszenie energochłonności;
  • Transformacja cyfrowa;
  • Dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia;
  • Zielona i inteligentna mobilność.

Odporność i konkurencyjność gospodarki

W obszarze "Odporność i konkurencyjność gospodarki" reformy i inwestycje mają pomóc w odbudowie i transformacji sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku kryzysu Covid-19 oraz stworzeniu przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania.

Planowane są również inwestycje związane z przetwórstwem rolno-spożywczym, co powinno pomóc w stabilizowaniu rynków rolnych. Kluczowe będzie przygotowanie nowego systemu planowania przestrzennego, umożliwiająca szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Transformacja strukturalna będzie dotyczyć obszarów kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki: przemysłu 4.0, gospodarki o obiegu zamkniętym, wzmocnienia potencjału sektora nauki do współpracy z przedsiębiorstwami oraz usprawnienia transferu wiedzy i innowacji do gospodarki. W tym zakresie wiele reform zostało już zainicjowanych, jak chociażby Sieć Badawcza Łukasiewicz. Środki unijne będą wspierać dalsze zmiany.

Konkurencyjność gospodarki to również kadry. KPO w tym zakresie stawia na odbudowę szkolnictwa zawodowego, reformę instytucji rynku pracy tak, a także wsparcie aktywności zawodowej rodziców.

"Komponent "Odporność i konkurencyjność gospodarki" to przede wszystkim działania w zakresie odbudowy sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii. Przedsiębiorstwa z uwagi na kryzys muszą rozszerzyć swoją działalność lub zmodernizować ją w kierunku wprowadzenia zielonych rozwiązań. Bardzo ważne jest to, że MŚP będą mogły otrzymać wsparcie zarówno inwestycyjne, jak i związane z przekwalifikowaniem ich pracowników do nowych działań firmy" - zapowiadał Waldemar Buda.

Liczymy na Twój głos

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat projektu KPO.

Pomysłodawcą i patronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, którego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które odpowiada w rządzie za koordynację KPO i przygotowanie Umowy Partnerstwa. Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Harmonogram i link do rejestracji na kolejne spotkania znajduje się na stronie www.wysluchanieplanodbudowy.pl

Konsultacje Planu Odbudowy

Równolegle z wysłuchaniem, trwają konsultacje społeczne KPO. Uwagi można zgłaszać do 2 kwietnia 2021 r. Mogą w nich wziąć udział wszyscy zainteresowani. Polska ma czas do końca kwietnia na przekazanie KPO Komisji Europejskiej (KE). Na zaakceptowanie planu KE będzie miała dwa miesiące.