Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przyjęty przez Radę Ministrów

5 stycznia 2022 r. zakończył się proces opiniowania projektu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przez Radę Ministrów. Do dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi. Akceptacja Rady Ministrów zakończyła tym samym ostatni etap prac nad programem na gruncie polskim. Projekt programu zostanie teraz wysłany do Komisji Europejskiej, aby rozpocząć oficjalne negocjacje.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to jeden z programów krajowych, za pomocą których będą wdrażane Fundusze Europejskie w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027. Program jest kontynuacją dedykowanego wsparcia dla Polski Wschodniej, zapoczątkowanego w „Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013” oraz „Programie Polska Wschodnia 2014-2020”. Nowością jest włączenie do programu części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów – czyli regionu statystycznego mazowieckiego regionalnego.

Głównym celem programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

  1. Rozwój konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw;
  2. Wzmacnianie atrakcyjności osadniczej miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu;
  3. Zwiększenie dostępności transportowej makroregionu (drogowej i kolejowej);
  4. Rozwój potencjału turystyki i uzdrowisk.

Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity budżet programu to ponad 2,5 mld euro. 

Więcej o programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata  2021-2027