Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Krajowy Plan Odbudowy: Zakończyliśmy negocjacje z Komisją Europejską

3 maja polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO) został oficjalnie przesłany do Komisji Europejskiej (KE). Od tego czasu trwał intensywny dialog z KE dotyczący uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentu, który jest podstawą do otrzymania pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Polska może otrzymać z funduszu ponad 58 mld euro w dotacjach i pożyczkach. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) zakończyło negocjacje z KE dotyczące KPO na poziomie operacyjnym.

"Od maja dyskutowaliśmy z Komisją Europejską nad ostatecznym kształtem poszczególnych kamieni milowych oraz wskaźników. Czekamy na zakończenie działań ze strony KE. Liczymy, że polskie KPO, zostanie zaakceptowane jeszcze w lipcu" – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej, który prowadził negocjacje z Komisją Europejską.

Jak zaznacza wiceszef w MFiPR polski rząd mierzył się, z jednej strony z restrykcyjnymi wymogami KE odnośnie kamieni milowych i wskaźników KPO, a z drugiej musiał zapewnić możliwość sprawnej realizacji reform i inwestycji wskazanych w dokumencie.

"Proces negocjacji KPO z KE był bardzo angażujący i czasochłonny. Za nami dziesiątki spotkań" – podsumowuje.

Minister Buda wskazuje, że jednym z największych sukcesów, jest osiągnięcie kompromisu w sprawie dekarbonizacji.

"W drodze negocjacji, KE zaakceptowała wskaźnik w postaci zobowiązania do rozbudowy mocy wytwórczych w zakresie fotowoltaiki i energetyki wiatrowej na lądzie do 23,5 gigawatów do II kwartału 2026 r. Jest to poziom znacznie ambitniejszy niż w Krajowym Programie na rzecz Energii i Klimatu" – podkreśla minister Buda.

Podczas negocjacji udało się dojść do porozumienia również w innych, kluczowych kwestiach. Wśród najważniejszych wiceminister Buda wymienia między innymi zwiększenie wskaźników dotyczących nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z 36 tys. do 47,5 tys.

"KE zgodziła się też na przeznaczenie 50 mln euro na inwestycję w postaci Centrum Wspierania Przemysłów Kreatywnych oraz 45 mln euro na wsparcie dla artystów" – zaznacza wiceszef w resorcie funduszy i polityki regionalnej

 oraz dodaje:

"Przekazaliśmy KE także szczegółowe wyliczenia dotyczące kosztów mieszkań o wyższym standardzie energetycznym. KE przyjęła wyjaśnienia i temat należy uznać za uzgodniony. Wnioskujemy o 755 mln euro na budowę 12,4 tys. mieszkań o wyższym standardzie energetycznym".

Jak podkreśla minister Buda Krajowy Plan Odbudowy został poddany analizie pod kątem spełniania zasady nieczynienia poważnej szkody środowisku (Do no significant harm ). Wszystkie inwestycje, które się pojawiają w ramach KPO nie mogą nadmiernie szkodzić środowisku.

"Dodatkowo w KPO  37 proc. środków musi być przekierowanych  na zielone inwestycje związane z ochroną klimatu" – dodaje minister Buda.