Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

35 dni, 3 dni spotkań z udziałem ponad 10 tys. uczestników online, 5 wysłuchań, 5,5 tys. opinii nadesłanych przez formularz na stronie internetowej - tak w skrócie można podsumować konsultacje publiczne projektu Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Opinie są obecnie analizowane przez grupę ekspertów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Są już decyzje o pierwszych zmianach w dokumencie.

Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który jest podstawą do skorzystania z Funduszu Odbudowy. Dokument powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Polski rząd wywalczył na szczycie Rady Europejskiej największe w historii UE środki dla Polski. Prawie 24 mld euro z Funduszu Odbudowy zostanie przeznaczone na dotacje, które chcemy zainwestować m.in. w ochronę zdrowia, transformację w kierunku "zielonej" gospodarki, innowacje, ekologiczny transport czy cyfryzację" - mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

 I dodaje:

"To ogromne środki, dlatego chcieliśmy poznać opinie Polaków o projekcie, który przygotowaliśmy. Zainteresowanie dokumentem było duże. Odbyliśmy dziesiątki godzin inspirujących rozmów. Teraz pracujemy nad ostateczną wersją KPO".

Konsultacje KPO

Konsultacje KPO rozpoczęły się 26 lutego i trwały do 2 kwietnia. W konferencji inaugurującej udział wziął premier Mateusz Morawiecki. W ramach konsultacji zorganizowaliśmy 3 debaty poświęcone pięciu filarom KPO. Udział w wydarzeniu mogła wziąć każda zainteresowana osoba. Formularz za pomocą, którego można było zgłaszać uwagi był dostępny na stronach internetowych prowadzonych przez MFiPR: mfipr.gov.plfunduszeeuropejskie.gov.pl i kpo.gov.pl.

22 marca rozpoczęły się również pięciodniowe wysłuchania dla KPO. Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt dokumentu, słuchali opinii na temat projektu KPO.

Pomysłodawcą i patronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, którego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie przygotowały Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Oczekiwane zmiany KPO

Uwagi do KPO mógł zgłosić każdy. Najwięcej komentarzy przesłali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy, jak również osoby prywatne. Chociaż liczba opinii jest duża i wciąż trwa ich analiza pod kątem możliwości uwzględnienia w KPO, to są już decyzje o pierwszych zmianach:

  • organizacje społeczne będą uwzględnione w KPO, jako beneficjenci, ale również w procesie wdrażania i monitorowania środków KPO,
  • wprowadzimy działania dedykowane osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom,
  • zwiększymy pulę środków dedykowanych przedsiębiorczości, w tym na rozszerzenie działalności,
  • zwiększymy pulę dla wszystkich miast w części dedykowanej "Zielonym i odpornym miastom" oraz rozszerzymy o duże miasta (wcześniej wsparcie obejmowało tylko miasta średnie i małe),
  • zwiększymy środki na zeroemisyjny transport w miastach, umożliwi to nie tylko inwestycje w tabor autobusowy, ale również szynowy np. tramwaje.
"Konsultacje i wysłuchania wpłyną znacząco na ostateczny kształt dokumentów, które przekażemy do Komisji Europejskiej" - podsumowuje wiceminister Waldemar Buda.

Kolejne kroki

Po uzgodnieniu społecznym projekt KPO zostanie przekazany do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Do końca kwietnia 2021 roku Polska ma czas na przekazanie KPO Komisji Europejskiej. KE ma dwa miesiące na zaakceptowanie planu.