Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw - wsparcie innowacji

Założenia nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i pakiet odbudowy pocovidowej gospodarki - były tematem spotkania Liderów 2021 Art of Color w Poznaniu. Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła o wsparciu innowacji dostępnym w Programie Inteligentny Rozwój i programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

"Inwestycje w gospodarkę z Funduszy Europejskich wspierają rozwój oparty na innowacyjności, nowych i zielonych technologiach, transformacji w stronę gospodarki opartej na wiedzy i konkurencyjności. Ważna jest także pocovidowa odbudowa i przeciwdziałanie dalszym skutkom pandemii. Te dwie perspektywy w dużej mierze determinują kierunki, na jakie będziemy przeznaczać środki UE w latach 2021-2027" – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Fundusze Europejskie w nowej perspektywie to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to 76 miliardów euro.

"Polska będzie zobowiązana przeznaczyć co najmniej 25 proc. środków EFRR na cel określony jako: bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa. Oznacza to, że na wsparcie innowacyjnej, opartej na pracach B+R gospodarki będziemy musieli przeznaczyć prawie 11,4 mld euro" – poinformowała Jarosińska-Jedynak.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to program krajowy, skierowany do wszystkich przedsiębiorców, który w najbliższych latach będzie głównym źródłem wsparcia projektów innowacyjnych, badawczo-rozwojowych, zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki oraz łączących naukę z biznesem. Na realizację FENG przeznaczyliśmy blisko 8 mld euro, czyli ok. 36 mld zł. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli korzystać z Programów Regionalnych.

FENG został oparty na trzech priorytetach:

  • wsparcie dla przedsiębiorców (na który chcemy przeznaczyć 4,36 mld euro),
  • środowisko sprzyjające innowacjom (na który chcemy przeznaczyć 2,65 mld euro) oraz
  • zazielenienie przedsiębiorstw (na który chcemy przeznaczyć 800 mln euro).
"Chcemy, aby oferta dostępna w FENG była jak najbardziej kompleksowa i pozwalała przedsiębiorcom na finansowanie całego procesu B+R+I, wspierała przedsiębiorstwa na każdym etapie rozwoju, umożliwiała rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, czy umożliwiała finansowanie projektów wysokiego ryzyka, a także wspierała zieloną transformację przedsiębiorstw" – zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.

Działania, z których skorzystają firmy są przewidziane także w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Polska na jego realizację może otrzymać na ponad 58 mld euro. Krajowy Plan Odbudowy jest skoncentrowany wokół 5 bloków tematycznych. Są to:

  • odporność i konkurencyjność gospodarki,
  • zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
  • transformacja cyfrowa,
  • efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz
  • zielona, inteligentna mobilność.

Aby polska gospodarka była bardziej konkurencyjna i trwale wzrastała, będziemy więc wspierać m.in. rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, infrastrukturę badawczą oraz rozwiązania innowacyjne w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, a także rozwój Przemysłu 4.0. W KPO planujemy realizację reform i inwestycji w tych obszarach, które są najbardziej istotne z punktu widzenia konieczności podźwignięcia się gospodarki po pandemii spowodowanej COVID-19, ale także w tych które tworzą trwałe podwaliny pod budowę gospodarki odpornej na kolejne wstrząsy.

W ramach tzw. instrumentu REACT-EU Polska otrzymała do rozdysponowania jeszcze w tej perspektywie ok. 7,4 mld zł, z czego 1,4 mld zł trafi do przedsiębiorców w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Są to środki, które przeznaczamy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii covid-19. Środki REACT w Programie Inteligentny Rozwój będą dostępne dla przedsiębiorców w formie „Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Płynności MŚP – REACT-EU” oraz w formie „Bonów na cyfryzacje”. Ponadto zarządy województw też intensywnie pracują nad zaprogramowaniem środków z REACT-EU w ramach RPO. Instytucje Zarządzające RPO mają do dyspozycji nieco ponad 365 mln euro, które mogą przeznaczyć m.in. na wsparcie przedsiębiorców, ochronę zdrowia, energetykę i cyfryzację.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na niwelowanie negatywnego wpływu pandemii wykazana w podpisanych umowach w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego wynosi obecnie 14,6 mld zł, z czego 8,8 mld zł zostało już poniesione na wsparcie inwestycji w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.