Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki - podsumowujemy konsultacje

Firmy, jednostki naukowe oraz organizacje pracodawców - od tych instytucji wpłynęło najwięcej, z ponad 500 opinii, które otrzymaliśmy do projektu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Podczas konferencji podsumowującej konsultacje społeczne wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zapowiedziała zmiany, które zostaną wprowadzone w projekcie FENG.

Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz duże firmy, uczelnie, instytuty, instytucje otoczenia biznesu, firmy konsultingowe, izby gospodarcze, związki pracodawców, przedstawiciele administracji publicznej różnych szczebli oraz osoby prywatne przesłały opinie do projektu FENG. Zgłoszone propozycje dotyczyły przede wszystkim:

  • umożliwienia aplikowania do poszczególnych modułów realizacji projektów w ramach FENG bez konieczności realizacji obligatoryjnych modułów B+R, czy infrastruktura B+R;
  • rozszerzenia wsparcia, z którego mogłyby skorzystać organizacje badawcze, organizacje pozarządowe, czy parki technologiczne;
  • zastosowania instrumentów finansowych;
  • szerszego wsparcia w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników;
  • rozszerzenie zakresu wsparcia o "zieloną transformacje" przedsiębiorstw.
"Szczegółowo analizujemy zgłoszone uwagi. Konsultacje społeczne oraz wysłuchania publiczne są dla nas istotną informacją zwrotną, jak ulepszyć projekt FENG. Dziękuję wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w konsultacjach społecznych FENG. Jestem przekonana, że dzięki wspólnej pracy stworzymy taki program, który pozwoli nam, jak najlepiej zainwestować środki europejskie przeznaczone na rozwój innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki" - mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Odpowiedzi na wszystkie uwagi zgłoszone podczas konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej poświęconej Funduszom Europejskim.

Fundusze Europejskie wspierają Nowoczesną Gospodarkę

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki będzie jednym z głównych źródeł wsparcia realizacji projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki. Na jego realizację przeznaczymy prawie 8 mld euro.

Przed polską gospodarką, przedsiębiorstwami oraz organizacjami badawczymi stoją nowe wyzwania. Transformacja klimatyczna, związana z koniecznością ograniczenia emisji CO2 do atmosfery, upowszechnienie rozwiązań dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym czy cyfryzacja to tylko niektóre z wyzwań. To w jaki sposób Polska sprosta tym wyzwaniom, będzie decydować o naszej przyszłości oraz o pozycji polskiej gospodarki.

Obejrzyj nagranie z konferencji