Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W tym miejscu możesz znaleźć linki do ogłoszeń dotyczących: zamówień publicznych, postępowań zgodnych z zasadą konkurencyjności lub rozeznań rynku, których tematyka jest związana z dostępnością.

Są to ogłoszenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innych instytucji, które zgłaszają chęć umieszczenia ich w naszej zakładce poświęconej dostępności.

Postępowanie PZP

Opis przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadr organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami z zakresu kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia na rzecz aktywizacji zawodowej i podnoszenia jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu długotrwałej choroby, w ramach projektu EFS rozliczanego w oparciu o produkty i osiągnięte rezultaty.

Link do ogłoszenia

Termin przysyłania ofert:  22.01.2020 do godz. 10:00

Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Przyjazny urząd – szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej”

Link do ogłoszenia

Termin przysyłania ofert: 27 stycznia 2020 r. do godz. 10.00. 

Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu dostępności dla 900 koordynatorów ds. dostępności w ramach projektu „Współpraca na rzecz dostępności – szkolenia dla koordynatorów”

Link do ogłoszenia

Termin przysyłania ofert: 27 stycznia 2020 r. do godz. 10.00.

Zakończone lub anulowane

Opis przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, pod nazwą „Akademia Dostępności”

Link do ogłoszenia (ogłoszenie anulowane)

Opis przedmiotu zamówienia: Postępowanie na realizację materiałów promocyjnych nt. dobrych praktyk stosowanych przez członków Partnerstwa na rzecz dostępności

Link do ogłoszenia (ogłoszenie zakończone)

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie poradnika dotyczącego dostępności centrów handlowych(postępowanie - zasada konkurencyjności)

Link do ogłoszenia