Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Inwestycje, zakup wyposażenia i lepsza organizacja placówek oświatowych. Wyposażenie ich w sprzęt do nauczania np. niewidomych czy niesłyszących uczniów, lepsze oznaczenie pomieszczeń i korytarzy, kształcenie nauczycieli i przyszłych profesjonalistów. Przedszkola, szkoły i uczelnie staną się miejscami przyjaznymi wszystkim. Wiedza o dostępności pojawi się jako element programów nauczania w różnych zawodach np. architekt, urbanista czy programista.

Efekty zrealizowane:

 • opracowany standard „dostępnej szkoły”,
 • 186 szkół podstawowych otrzyma granty na finansowanie dostępności wg standardu,
 • 200 uczelni realizuje projekty na dostosowanie swojej działalności do potrzeb studentów i pracowników z niepełnosprawnościami,
 • 32 uczelnie wdrażające nowe programy nauczania uwzględniające kwestie dostępności,
 • 11 tys. uczniów ze 100 szkół podstawowych uczestniczyło w lekcjach i warsztatach o dostępności (w ramach konkursu „uDOSTĘPNniacze”),
 • opracowany nowy model edukacji włączającej w Polsce,
 • opracowany standard wsparcia dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • opracowane cyfrowe materiały edukacyjne dostępne dla uczniów ze szczególnymi potrzebami,
 • liczne webinaria i szkolenia z zakresu dostępności, dostępne dla szerokiej publiczności i różnych grup zawodowych (np. urzędników, dziennikarzy),
 • cyfrowe lektury szkolne w formie dostępnej dla uczniów ze szczególnymi potrzebami
 • uruchomienie 23 Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), których celem jest promowanie edukacji włączającej i uczestnictwo w zajęciach szkolnych dzieci ze szczególnymi potrzebami.

Efekty zaplanowane:

 • 23 Centra Wspierające Edukację Włączającą, objęcie wsparciem SCWEW 160 szkół i przedszkoli
 • 186 szkół podstawowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szkolenia personelu, inwestycje w wyposażenie i pomoce dydaktyczne),
 • 1,5 tys. studentów uczących się praktycznych zasad dostępności,
 • 640 osób przygotowanych do pełnienia funkcji asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • ponad 28 tys. osób z kadry szkół i uczelni przygotowanych do pracy z osobami o zróżnicowanych potrzebach,
 • 80 uczelni oferujących wsparcie asystentów dla studentów ze spektrum autyzmu,
 • 143 nowe programy nauczania dla uczelni, uwzględniające kwestie dostępności,
 • kolejna edycja konkursu uDOSTĘPniacze – dla uczniów szkół średnich.

Schemat dla efektów z obszaru edukacja

 

Do pobrania

Schemat efektów dla obszaru Edukacja   (PDF 119 KB)