Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poprawa dostępności bloków, mieszkań, instytucji publicznych i otaczającej nas przestrzeni. Wszystkie nowe inwestycje budowlane będą spełniać warunki dostępności. Będą projektowane tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystać. Dla istniejących budynków pojawią się nowe możliwości ich modernizacji (na przykład montaż barierek, podjazdów, dźwigów, lekko otwierających się drzwi czy automatycznego oświetlenia).

Efekty zrealizowane:

 • uruchomiony Fundusz Dostępności - 28 zrealizowanych inwestycji oraz 54 udzielone pożyczki na kwotę 21,7 mln zł;
 • dotacje z PFRON na przystosowanie części wspólnych dla 19 wielorodzinnych budynków mieszkalnych na łączną kwotę 870 tys. zł oraz na 27 adaptacji architektonicznych wspomagających dostępność,
 • portal internetowy budowlaneabc.gov.pl zawierający informacje nt. standardów projektowania uniwersalnego dla mieszkalnictwa,
 • ponad 1500 pracowników służb architektoniczno-budowlanych przeszkolonych z zakresu dostępności,
 • ekspertyza techniczna w zakresie możliwości montażu dźwigów osobowych w istniejących budynkach wielorodzinnych,
 • 29 małych i średnich miast z grantami na programy rozwojowe wspierające spójności społeczną i gospodarczą z uwzględnieniem dostępności i wdrożeniem rozwiązań w tym zakresie
 • ponad 460 projektów finansowanych z funduszy UE z rozwiązaniami w zakresie dostosowań budynków, które umożliwiają udział osobom z niepełnosprawnościami (racjonalne usprawnienia),
 • nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która rozszerzyła definicję osób z niepełnosprawnością włączając w nią także osoby starsze i wprowadziła zakaz odstępstw od warunków budowlanych, które pogarszałyby sytuację osób z niepełnosprawnościami i seniorów,
 • publikacje Lasów Państwowych pt. "Turystyka w Lasach Państwowych", opracowane zasady dostępnościowe zwierają cenne wskazówki, zwłaszcza: Las bez barier - obiekty terenowe oraz Las bez barier - obiekty kubaturowe, prezentujący zasady tworzenia łatwo dostępnych przestrzeni wewnątrz budynków i budowli dostosowanych do potrzeb i ograniczeń osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową oraz słuchową,
 • modernizacja licznych obiektów sportowych i obiektów kultury, pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Efekty zaplanowane:

 • zmiana przepisów prawa budowlanego (warunki techniczne), w kierunku zapewnienia dostępności wszystkich nowych budynków użyteczności publicznej i budownictwa wielorodzinnego,
 • 900 budynków w których poprawiono dostępność dzięki pożyczkom z Funduszu Dostępności (np. windy, podjazdy, inne ułatwienia),
 • 5 centralnych punktów konsultacyjnych dla inwestorów i projektantów z zakresu projektowania uniwersalnego,
 • Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) świadczący kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla 450 podmiotów publicznych;
 • 29 małych i średnich miast z programami rozwojowymi uwzględniającymi dostępność i wsparcie na wdrożenie rozwiązań na rzecz dostępności,
 • 3500 pracowników administracji publicznej wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego przeszkolonych z tworzenia dostępnej architektury,
 • 620 jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymają wsparcie na wdrożenie usprawnień w zakresie dostępności urzędów, 
 • ok. 100 instytucji upowszechniania kultury (m.in. teatry, muzea, biblioteki, filharmonie, galerie, domy kultury), otrzyma granty na zapewnienie dostępności swojej siedziby, dzięki projektowi pn. „Kultura bez barier”.

Schemat dla efektów z obszaru architektura - link prowadzi do pliku PDF 

Do pobrania

Schemat efektów dla obszaru architektury:
Architektura - grafika efektów (PDF 531 KB)