Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Działania w Programie Dostępność Plus są realizowane za pośrednictwem konkursów i projektów przeprowadzanych w poszczególnych Krajowych Programach Operacyjnych w ramach Funduszy Europejskich. 

W tej sekcji znajdziecie Państwo  także  informacje o  innych  naborach , konkursach  lub zamówieniach  publicznych  realizowanych  na rzecz rozwijania problematyki dostępności. 

Poniżej znajduje się lista aktualnych naborów/konkursów/zamówień.

Konkursy

KONKURS Zostań uDOSTĘPniaczem!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło Konkurs „Zostań uDOSTĘPniaczem!”, który skierowany jest do nauczycieli i uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Tematem konkursu jest dostępność, czyli zapewnienie równego dostępu do produktów, usług i przestrzeni wszystkim osobom, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności ruchowej lub percepcji. Nauczyciele, którzy zgłoszą się do konkursu wezmą udział w szkoleniu online z tematyki dostępności oraz otrzymają pakiet dedykowanych materiałów, na podstawie których przeprowadzą lekcje dostępności w zgłoszonych szkołach. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie filmu o dostępności, na podstawie wiedzy zdobytej podczas zajęć.

Nagrodą w konkursie są pakiety „dostępnościowe” o wartości około 5000 zł, które będą przekazane zwycięskim szkołom. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie udostepniacze.mfipr.gov.pl do 10 lutego 2022 r.

Prace konkursowe będą przyjmowane do 16 marca 2022 r. 

Nabór ekspertów do Zespołu Konsultacyjnego w ramach projektu "Kultura bez barier"

Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłosił nabór na ekspertów do Zespołu Konsultacyjnego: „Świadczenie usługi eksperta w Zespole Konsultacyjnym w ramach projektu Kultura bez barier”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Wiedza Edukacja Rozwój).

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie PFRONu

Termin składania ofert: do 24 stycznia 2022 r. godz. 12.00.

Nabór wniosku do projektu Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA)

PFRON uruchomił nabór wniosków w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA). Ośrodek oferuje kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych. Wsparcie obejmuje doradztwo w zakresie projektowania dostępnych rozwiązań architektonicznych w istniejących i planowanych budynkach użyteczności publicznej a także audyt przestrzeni i budynków. Liderem projektu jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, a partnerami są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz ARQiteka Biuro projektowe Marta Kulik.

Szczegóły dot. naboru wniosków dostępne są na stronach:

Szkolenia z dostępności dla przedsiębiorców i ich pracowników - Dostępność szansą na rozwój (I edycja)

Zachęcamy do korzystania ze szkoleń organizowanych przez operatorów w 5 makroregionach:

 1. Projekt "Dostępny Design";  operator DGA S.A., szkolenia w województwach: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego, nabór trwa do 30 września 2022 r.; szczegóły na stronie operatora
 2. Projekt "Na plusie - dostępność szansą rozwoju przedsiębiorstw; operator Certes Spółka z o.o., szkolenia w województwach: lódzkim, opolskim i śląskim, nabór trwa do 30 września 2022 r.; szczegóły na stronie operatora
 3. Projekt "Dostępny przedsiębiorca"; operator UTILITIA Sp. z o.o., szkolenia w województwach: małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim, nabór trwa do 30 września 2022 r.; szczegóły na stronie operatora 
 4. Projekt "Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności"; operator ODiTK, szkolenia w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim, nabór trwa do 30 września 2022 r.; szczegóły na stronie operatora
 5. Projekt "Przepis na rozwój - Dostępność Szansą na Rozwój"; operator HRP Group Sp. z o.o., szkolenia w województwach: mazowieckim i lubelskim, nabór trwa do 31 października 2022 r.; szczegóły na stronie operatora

Rekrutacja na szkolenia "Różni podróżni" dla pracowników sektora trasnportu zbiorowego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Transportu Zbiorowego i Instytut Transportu Samochodowego zapraszają do udziału w szkoleniach  „Różni podróżni – obsługa bez barier”.

Celem szkoleń jestpodniesienie kompetencji osób pracujących w sektorze transportu zbiorowego, a także dostarczenie im wiedzy oraz umiejętności w zakresie komunikacji i profesjonalnej obsługi różnorodnych podróżnych, którzy mogą potrzebować pomocy w podróży.

Informacje o tym kto może być uczestnikiem szkolenia różni podróżni i jak wnioskować o udział w szkoleniu znajdują pod linkami:

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

Rekrutacja trwa od 12 kwietnia 2021 r.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Szczegóły na stronie PFRON

 

Fundusz Dostępności ("program windowy") na realizację wielu brakujących bądź niezbędnych inwestycji w budynkach mieszkalnych

Zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus (Działanie 1 „Budynki bez barier”) program likwidacji barier architektonicznych ma na celu zwiększenie dostępności do budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, jak również budynków użyteczności publicznej. O wsparcie będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty będące właścicielami ww. budynków, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organy JST, inne podmioty publiczne. Wdrażaniem tych działań zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który będzie udzielał pożyczek na inwestycje związane z zapewnieniem dostępności w budynkach. 

Katalog wydatków kwalifikowalnych inwestycji obejmuje wszelkie prace budowlane oraz materiały budowalne i środki trwałe, projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji a także nadzór inwestorski. Inwestycje mogą dotyczyć zarówno przebudowy, rozbudowy lub modernizacji budynków oraz terenów bezpośrednio wokół nich. Może to być nie tylko montaż czy dobudowa wind, ale też np.  podjazdy dla wózków, automatyczne drzwi, wideodomofony, platformy przyschodowe itp. Podmiot zainteresowany skorzystaniem z pożyczki powinien zgłosić się do BGK z wnioskiem o pożyczkę.

Co ważne, po spełnieniu określonych przez PFRON warunków, będzie istniała możliwość skorzystania z dotacji (pożyczka z dopłatą PFRON).

Pożyczki będą udzielane na atrakcyjnych warunkach:

 • brak ograniczenia ich wysokości (ale w przypadku udzielania przez pośredników finansowych – do 1 mln zł)
 • okres kredytowania do 20 lat
 • niskie oprocentowanie w wysokości 0,15% rocznej stopy
 • brak wymaganego wkładu własnego
 • brak opłat i prowizji
 • możliwość częściowego umorzenia w wysokości do 40% kapitału 

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

od 4 października 2019 r.

Program

Program "Dostępność Plus"

Sprawdź szczegóły na stronie BGK oraz PFRON

Projekty pozakonkursowe

Projekt "Dostępność Plus dla Zdrowia"

O projekcie

Projekt realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ma na celu dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szpitali i placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w zakresie architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym i organizacyjnym. W praktyce oznacza to, że wybrane placówki będą mogły m.in. zainstalować nowe windy, kupić sprzęt do diagnostyki spełniający wymogi i potrzeby osób z niepełnosprawnościami, czy przeszkolić personel z zakresu potrzeb tej grupy pacjentów.

W latach 2019-2020 r. przeprowadzone zostały już 2 otwarte nabory wniosków o granty dla szpitali i POZ. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego grantu wyniosła 720 tys. zł dla POZ, a 2 mln zł dla szpitala. Dotychczas Ministerstwo Zdrowia podpisało umowy o powierzenie grantów z 19 szpitalami o wartości 35,8 mln zł oraz z 73 POZ na 39,3 mln zł. Pod koniec 2021 r. planowane jest uruchomienie kolejnych naborów dla 125 POZ i 48 szpitali. 

Projekt "Dostępność Plus dla Zdrowia" będzie realizowany do listopada 2023 r. Wartość projektu wynosi 282,42 mln zł (kwota dofinansowania).

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

IV kwartał 2021 r./I kwartał 2022 r.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt „Kultura bez barier” 

O projekcie

Projekt ma na celu wypracowanie i wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Model zostanie przygotowany przez lidera projektu - PFRON, przy wsparciu partnerów krajowych - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundacji Kultury bez Barier oraz zagranicznego, niemieckiego Centrum Kompetencji w zakresie kreatywnego starzenia się i sztuki włączającej.

Model będzie zawierał usystematyzowany zestaw praktycznych rozwiązań obejmujących ujednolicone podejście metodologiczne, rekomendacje praktyczne konkretnych rozwiązań oraz metody działań służących monitorowaniu i ocenie stopnia realizacji działań instytucji w obszarze dostępności. Zostanie przetestowany poprzez wyłonienie w trybie konkursowym ok. 100 instytucji kultury. Dalej, po weryfikacji model zostanie przekazany do stosowania przez różne instytucje sektora kultury w Polsce.  

Projekt „Kultura bez barier”realizowany będzie w latach 2021-2023. Wartość projektu wynosi 25 119 600,00 zł (kwota dofinansowania).

Termin rozpoczęcia projektu

I kwartał 2021 r.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

aPSYstent

O projekcie

aPSYstent to projekt, który będzie realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dla osób niewidzących właściwie wyszkolony pies przewodnik jest cenniejszy niż tysiąc oznaczeń i udogodnień. W Polsce przygotowanych psów przewodników jest jednak bardzo mało między innymi dlatego że brakuje profesjonalnej kary trenerskiej. W projekcie przygotujemy trenerów, wypracujemy standardy tresury oraz stworzymy propozycje ram prawnych dla finansowania szkolenia i utrzymania psów w przyszłości.

Termin rozpoczęcia projektu

II kwartał 2019 r.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły