Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Działania w Programie Dostępność Plus są realizowane za pośrednictwem konkursów i projektów przeprowadzanych w poszczególnych Krajowych Programach Operacyjnych w ramach Funduszy Europejskich. 

W tej sekcji znajdziecie Państwo także informacje o innych naborach, konkursach lub zamówieniach publicznych realizowanych na rzecz rozwijania problematyki dostępności. 

Poniżej znajduje się lista aktualnych naborów/konkursów/zamówień.

Konkursy

"Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku

PFRON zachęca samorządy do zgłaszania się do kolejnej edycji " Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 marca 2023 roku. Są to:

 •  obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
 •  obszar C –tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
 •  obszar D – likwidacja barier transportowych
 •  obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej
 •  obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu (obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) - przyjmowane są w trybie ciągłym.

Szczegóły na stronie PFRON

Piąty nabór do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA)”

PFRON zaprasza podmioty publiczne do udziału w kolejnym etapie rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA)”. Piąty nabór rozpoczął się 3 listopada i potrwa do 9 grudnia 2022 roku. Będzie to ostatni nabór w ramach pierwszej ścieżki wsparcia w projekcie.

Piąty nabór ma charakter celowany. Skierowany jest wyłącznie do podmiotów publicznych realizujących następujące usługi społeczne: transport, mieszkalnictwo, bezpieczeństwo publiczne.

Szczegóły na stronie PFRON

Szkolenia z dostępności dla przedsiębiorców i ich pracowników - Dostępność szansą na rozwój

Zachęcamy do korzystania ze szkoleń organizowanych przez operatorów:

 •  Projekt "Dostępny Design II";  operator DGA S.A., szkolenia w województwach: wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, nabór trwa do 30 września 2023 r.; szczegóły na stronie operatora
 • Projekt "Na plusie - dostępność szansą rozwoju przedsiębiorstw” – edycja druga; operator Certes Spółka z o.o., szkolenia w województwach: łódzkim, opolskim i śląskim, nabór trwa do 30 września 2023 r.; szczegóły na stronie operatora
 • Projekt "Dostęp do wiedzy kluczem do zwiększenia Dostępności II"; operator ODiTK, szkolenia w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim, nabór trwa do 30 września 2023 r.; szczegóły na stronie operatora

Rekrutacja na szkolenia "Różni podróżni" dla pracowników sektora trasnportu zbiorowego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urząd Transportu Zbiorowego i Instytut Transportu Samochodowego zapraszają do udziału w szkoleniach  „Różni podróżni – obsługa bez barier”.

Celem szkoleń jestpodniesienie kompetencji osób pracujących w sektorze transportu zbiorowego, a także dostarczenie im wiedzy oraz umiejętności w zakresie komunikacji i profesjonalnej obsługi różnorodnych podróżnych, którzy mogą potrzebować pomocy w podróży.

Informacje o tym kto może być uczestnikiem szkolenia różni podróżni i jak wnioskować o udział w szkoleniu znajdują pod linkami:

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

Rekrutacja trwa od 12 kwietnia 2021 roku.

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Szczegóły na stronie PFRON

Fundusz Dostępności ("program windowy") na realizację wielu brakujących bądź niezbędnych inwestycji w budynkach mieszkalnych

Zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus (Działanie 1 „Budynki bez barier”) program likwidacji barier architektonicznych ma na celu zwiększenie dostępności do budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, jak również budynków użyteczności publicznej. O wsparcie będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty będące właścicielami ww. budynków, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organy JST, inne podmioty publiczne. Wdrażaniem tych działań zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który będzie udzielał pożyczek na inwestycje związane z zapewnieniem dostępności w budynkach. 

Katalog wydatków kwalifikowalnych inwestycji obejmuje wszelkie prace budowlane oraz materiały budowalne i środki trwałe, projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji a także nadzór inwestorski. Inwestycje mogą dotyczyć zarówno przebudowy, rozbudowy lub modernizacji budynków oraz terenów bezpośrednio wokół nich. Może to być nie tylko montaż czy dobudowa wind, ale też np.  podjazdy dla wózków, automatyczne drzwi, wideodomofony, platformy przyschodowe itp. Podmiot zainteresowany skorzystaniem z pożyczki powinien zgłosić się do BGK z wnioskiem o pożyczkę.

Co ważne, po spełnieniu określonych przez PFRON warunków, będzie istniała możliwość skorzystania z dotacji (pożyczka z dopłatą PFRON).

Pożyczki będą udzielane na atrakcyjnych warunkach:

 • brak ograniczenia ich wysokości (ale w przypadku udzielania przez pośredników finansowych – do 1 mln zł)
 • okres kredytowania do 20 lat
 • niskie oprocentowanie w wysokości 0,15% rocznej stopy
 • brak wymaganego wkładu własnego
 • brak opłat i prowizji
 • możliwość częściowego umorzenia w wysokości do 40% kapitału 

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

od 4 października 2019 roku

Program

Program "Dostępność Plus"

Sprawdź szczegóły na stronie BGK oraz PFRON

Projekty pozakonkursowe

aPSYstent

O projekcie

aPSYstent to projekt, który będzie realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dla osób niewidzących właściwie wyszkolony pies przewodnik jest cenniejszy niż tysiąc oznaczeń i udogodnień. W Polsce przygotowanych psów przewodników jest jednak bardzo mało między innymi dlatego że brakuje profesjonalnej kary trenerskiej. W projekcie przygotujemy trenerów, wypracujemy standardy tresury oraz stworzymy propozycje ram prawnych dla finansowania szkolenia i utrzymania psów w przyszłości.

Termin rozpoczęcia projektu

II kwartał 2019 roku

Program

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Sprawdź szczegóły