Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dostępność - podsumowanie, pierwsza rubryka zawiera przykładowy opis regulacji prawnych dotyczących Programu, w drugiej rubryce wymienione są rodzaje dostępności, kolejna rubryka podaje przykłady innowacji społecznych oraz modernizacji w infrastrukturze, przedostatnia podaje przykłady budowania świadomości jak kampanie społeczne, ostatnia dotyczy współpracy z partnerami.

PLANOWANE EFEKTY OBECNIE JUŻ REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ Z PROGRAMU DOSTĘPNOŚĆ PLUS:

 • Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tzw. "ustawa o dostępności" - określa obowiązki podmiotów publicznych w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej)
 • Podpisane porozumienie pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie programu likwidacji barier architektonicznych  (tzw. „program windowy”)
 • Partnerstwo na rzecz dostępności – stale powiększające  się grono przyjaciół dostępności (obecnie 171 sygnatariuszy partnerstwa, deklarujących zobowiązanie się do kierowania się zasadami dostępności)
 • Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – dokument podpisany przez Prezydenta RP,
 • Rada Dostępności –  eksperci ds. dostępności reprezentujący różne środowiska; ich zadaniem jest wypracowywanie najlepszych rozwiązań, opiniowanie i doradztwo, rekomendowanie zmian prawnych
 • 150 szkół podstawowych zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • 45 uczelni zostanie dostosowanych do potrzeb studentów i pracowników z niepełnosprawnościami,
 • 30 programów kształcenia na uczelniach, do których wprowadzono moduł projektowania uniwersalnego,
 • Co najmniej 25 szpitali i 125 przychodni zostanie wyposażonych pod kątem poprawy  dostępności,
 • 50 psów będzie przeszkolonych jako psy asystujące dla osób niewidomych,
 • Co najmniej 100 innowacyjnych usług lub  produktów na rzecz  dostępności,
 • 1500 pracowników  służb architektoniczno-budowlanych zostanie  przeszkolonych z  dostępności,
 • 14 nowych  modeli deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, 
 • Wykonanie ekspertyzy w zakresie możliwości montażu dźwigów osobowych - pobierz ekspertyzę (ZIP 151 MB),
 • Działania aktywizacyjne dla 100 tys. osób niepełnosprawnych i osób starszych na rynku pracy,
 • 1200 osób objętych usługami mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego,
 • 23 tys. osób z niepełnosprawnościami i starszych które skorzystały z usług opiekuńczych lub asystenckich,
 • Opracowanie koncepcji wzorcowych lokali mieszkalnych, dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • Zakup 130 elektrycznych, dostępnych dla OzN autobusów miejskich w Warszawie,
 • 5 tysięcy pracowników sektora transportu zbiorowego zostanie przeszkolonych w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnościami,
 • Wsparcie w zakresie mobilności OzN w postaci dofinansowania (np. na kurs prawa jazdy, zakup sprzętu samochodowego),
 • Poprawa procedur w ułatwianiu OzN dostępu do wyrobów medycznych,
 • Szkolenia dla kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami (16 szkoleń w okresie kwiecień - wrzesień 2019),
 • Rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów szkół podstawowych uDOSTĘPNniacze.

POZOSTAŁE ZAPLANOWANE EFEKTY DLA PROGRAMU DOSTĘPNOŚĆ PLUS:

 • Co najmniej 810 pracowników administracji publicznej przeszkolonych z tworzenia i publikowania dostępnych publicznych dokumentów oraz ze stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
 • Co najmniej 810 koordynatorów dostępności w różnych urzędach,
 • 81 urzędów administracji publicznej, które dostosowały swoje procedury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • Zmiana przepisów prawa budowlanego w kierunku zapewnienia dostępności wszystkich nowych budynków użyteczności publicznej i budownictwa wielorodzinnego – w trakcie opracowywania,
 • 900 budynków w których poprawiono dostępność (np. windy, podjazdy, inne ułatwienia),
 • 5 centralnych punktów usług doradczych i konsultacyjnych dla inwestorów i projektantów z zakresu projektowania uniwersalnego,
 • 150 gmin w których sfinansowany zostanie indywidualnego transport dla osób z niepełnosprawnościami (door-to-door),
 • Zakup około 1000 autobusów i tramwajów oraz modernizacja i zakup prawie 500 jednostek taboru kolejowego (wagonów),
 • Rozbudowa 13  zintegrowanych, w pełni dostępnych węzłów przesiadkowych,
 • Cykl szkoleń  z zakresu praktycznego stosowania zasad dostępności wobec pasażerów o szczególnych potrzebach – szkolenia skierowane będą do ponad 5 tys. pracowników sektora transportu, w tym głównie spółek kolejowych,
 • 15 Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą,
 • 150 szkół dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • 55 uczelni dostosowanych do potrzeb studentów i pracowników z niepełnosprawnościami,
 • 1,5 tys. studentów uczących się praktycznych zasad uniwersalnego projektowania,
 • Krajowy Ośrodek Mobilności Osób Niepełnosprawnych – systemowe wsparcie procesu zdobywania prawa jazdy i oprzyrządowania do własnego pojazdu – ponad 300 osób niepełnosprawnych, którzy zdobędą prawo jazdy i dostosują swoje pojazdy do własnych potrzeb komunikacyjnych,
 • Zakup 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych (pociągi) dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz modernizacja zaplecza techniczno-postojowego SKM w Warszawie,
 • 21 stacji i 45 przystanków kolejowych dostosowanych pod kątem dostępności (m.in. Nidzica, Olsztynek, Gągławki, Olsztyn Zachodni, Olsztyn Główny, Zakrzów, Sarnowo, Kozłowo, Dobrzyń, Bujaki, Waplewo, Gryźliny, Stawiguda, Bartąg, Olsztyn Dajtki, Olsztyn Śródmieście,  Skarżysko-Kamienna),
 • Zakup 111 niskopodłogowych tramwajów  w Poznaniu,
 • Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru dla II linii metra w Warszawie - 13 sztuk,
 • Aplikacja Viz Wizard - umożliwiająca wirtualne zwiedzanie około 20  polskich i słowackich obiektów dziedzictwa historycznego,
 • Utworzenie dostępnego polsko-słowackiego ogrodu edukacyjnego "Przyroda na wyciągnięcie ręki" w województwie podkarpackim,
 • Zakup 3 katamaranów i 1 symulatora kajaka m.in. dla osób z niepełnosprawnościami do Centrów Turystyki Kajakowej,
 • Opracowanie technologii  innowacyjnych  implantów kości i metod operacji,
 • Opracowanie modelu  Interfejsu mózg - komputer -  który umożliwia komunikację bez pośrednictwa mięśni, jedynie za pomocą fal mózgowych,
 • Opracowanie modelu wózka inwalidzkiego (fotelo-wózka), mogącego pełnić również funkcję fotela kierowcy samochodu osobowego,
 • Modernizacja 8 obiektów muzealnych w ramach konkursu Muzea Otwarte,
 • Trzyjęzyczny portal pn. Filmowe Dziedzictwo Kulturowe dostosowany do potrzeb osób niedowidzących i słabo widzących,
 • Model wsparcia osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy opracowany dla przedsiębiorców we przez Centralny Instytut Ochrony Pracy,
 • Opracowanie standardów obsługi klientów z różnymi potrzebami dla różnych sektorów gospodarki (np. turystyka, handel, urzędy),
 • Internetowa aplikacja do tworzenia modelowych serwisów internetowych oraz weryfikacji dostępności stron internetowych i dokumentów,
 • wsparcie OzN przez asystentów osobistych (poprzez program "Asystent osobisty osoby niepełnospawnej"),
 • opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla OzN  (proteza przedramienia  o modułowej konstrukcji, innowacyjny system pomiaru i dopasowywania rozmiaru obuwia)
 • wdrożenie nowych rozwiązań - dzięki współpracy z partnerem zagranicznym - w zakresie poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (jst) w obszarze dostępności usług publicznych (9 projektów w ramach konkursu CPE, w tym wprowadzenie usługi mobilnego urzędnika)

Ponadto, w ramach programu opracowano wiele INNOWACJI, które przyczyniają się do likwidacji wielu barier oraz rozwiązują problemy osób starszych oraz z niepełnosprawnościami. Poniżej wymieniamy przykładowe projekty.

 1. Model DOM
 2. Your Way
 3. MobiAsystent
 4. Razem można więcej
 5. Wy Dobrze Jecie
 6. ONCO-JOGA
 7. EasyMove
 8. Szu Na Tropie Pamięci
 9. Wrota Pamięci
 10. Wsparcie opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu
 11. Cień pomoże Ci...
 12. Mniej samotności
 13. Podróże KolejLove
 14. Sprawiedliwość słyszy głuchych
 15. SENIOR +
 16. Gdyński Lodołamacz Technologiczny (GLT)
 17.  My tez jesteśmy rodzicami!
 18. Tyflograficzna interaktywna gra planszowa dla wszystkich
 19. Ogód leczy
 20. Oswajanie dorosłości
 21. Trenerzy wsparcia
 22. Caffe aktywni
 23. Uniodzież
 24. Teleasystent
 25. Zakupy bez barier
 26. Organizator kompleksowej opieki w miejscu zamieszkania
 27. Czas na aktywność!
 28. Innotextil
 29. NGOZ
 30. Ścieżka moto-sensoryczna
 31. Senior-Cuder
 32. Czułość

Więcej na ten temat w zakładce Innowacje dla dostępności.