Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Inicjatywy na rzecz dostępności realizowane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oprócz  działań związanych z wdrażaniem programów UE prowadzi także działania mające na celu zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej dostępności. Propaguje zasady dostępności w transporcie oraz opracowuje propozycje dobrych praktyk, które mogą być po dalszych konsultacjach wdrożone w życie.

Do tej pory zrealizowano w tym zakresie szereg inicjatyw, jak warsztaty dla beneficjentów jak i potencjalnych beneficjentów czy spotkania eksperckie. Zapowiadane są też nowe i cykliczne działania.

Dodatkowo, wraz z ekspertami zewnętrznymi w dziedzinie dostępności, opracowano broszurę "Dostępność jest na plus". Autorzy tego opracowania apelują w niej m.in. o świadome działania na rzecz likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym projektowanie infrastruktury i transportu szynowego w ścisłej współpracy ze środowiskami zrzeszającymi OzN.

Broszura dostępna na stronie: www.cupt.gov.pl

Pomocna platforma dla podróżujących koleją

Od 30 października 2019 roku funkcjonuje nowa platforma "Podróże bez barier" opracowana przez Spółkę kolejową POLREGIO. W jednym miejscu zamieszczone są wszystkie przydatne informacje ułatwiające podróż pociągami POLREGIO osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom o ograniczonej mobilności. Dzięki platformie można dowiedzieć się jakie są udogodnienia i dostępność infrastruktury dworcowej.

Wszystkie informacje są pogrupowane tematycznie. Przede wszystkim oferowana jest asysta w zakresie poruszania się w obrębie dworca bądź przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociagu. Taką potrzebę zgłasza zainteresowany - może skorzystać z e-formularza na dowolnym urządzeniu mobilnym bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. 

Zainteresowanym podróżnym polecamy stronę polregio.pl/pl/podroz-bez-barier/

Baza wiedzy o dostępności cyfrowej

W trosce o zrozumienie i przestrzeganie standardów dostępności, Ministerstwo Cyfryzacji - jako organ nadzorujący obszar dotyczący dostępności cyfrowej - udostępnia Bazę wiedzy z tego zakresu.

Zebrane są tutaj poradniki, szablony dostępnych stron www oraz inne praktyczne materiały - w tym dla redaktorów stron internetowych.

Polecamy Bazę wiedzy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

Osoby niepełnosprawne a wymiar sprawiedliwości

Promując dobre praktyki publikujemy broszurę (PDF 1 MB) pt. "Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych".

 Broszura została opracowana w ramach projektu "Wzajemne oswajanie" współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie.

 Broszura z powiększoną czcionką (PDF 1 MB)

Lasy Państwowe dla wszystkich

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji (PPT 42 MB) przygotowanej przez  Regionalną Dyrekcję Lasow Państwowych we Wroclawiu.

Pokazane są w niej m.in.przykłady infrastruktury turystycznej, obiekty wybudowane w ramach programu Aktywne Udostępnianie Lasu, pomoce i wydawnictwa dydaktyczne a także rekomendowane aplikacje.

Przykłady rozwiązań architektonicznych

W otaczającej nas przestrzeni poprawia się dostępność, likwidowane są bariery architektoniczne. Wszystkie nowe inwestycje budowlane będą spełniać warunki dostępności. Będą projektowane tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystać.

W ramach dobrych praktyk pokazujemy przykładowe rozwiązania.

 

Podjazd do budynku

Miejsce wykonania: UNIEJÓW

Pochylnia dla mieszkańców na wózkach w nowym wielopiętrowym bloku mieszkalnym. Pochylnia jest urządzona zgodnie z wymaganiami - ma właściwe nachylenie i jest wyposażona w poręcze.

Wejście główne do budynku

 Miejsce wykonania: Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej

 Dojście do wejścia głównego jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Znajduje się na poziomie dojścia, powierzchnia jest utwardzona i antypoślizgowa.

 

Oznaczenie poręczy

Miejsce wykonania: Warszawa

Oznaczenie na poręczy dla osób niewidomych. Tabliczka z napisem w alfabecie Braille'a umieszczona na poręczy. 

 Oznaczone schody

Miejsce wykonania: Warszawa

Prawidłowo oznaczone schody - bezpieczne dla osób niewidomych, słabowidzących i starszych. 

Polityka dostępności UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) sprawując nadzór nad rynkiem telekomunikacyjnym i pocztowym uwzględnia w swojej działalności problematykę osób ze szczególnymi potrzebami. UKE wyróżnia pięć podstawowych obszarów działania: Klient, Komunikacja, Usługi, Kadry, Zarządzanie, w ramach których realizuje zadania z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością.

Przyjęta Polityka dostępności stanowi wytyczne do realizacji zadań UKE zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi sie do osób ze szczególnymi potrzebami.
Polityka dostępności UKE

Inspiracje. Nowe technologie

W świecie niepełnosprawnych bardzo ważne są wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne, które dają szansę na komunikowanie się ze światem.  Możliwości współczesnej technologii są coraz bardziej dostępne. Powstają liczne aplikacje, które mogą pomóc wielu ludziom mającym problemy werbalne bądź manualne z obsługą klawiatur w smartfonach i tabletach.

Poniżej kilka przykładowych rozwiązań:

  • Open Sesame - aplikacja głośnomówiąca, bezdotykowa. Do sterowania smartfonem tylko ruchami głowy.
  • Voiceitt - aplikacja do rozpoznawania mowy nieartykułowanej 

Snapshot dla Głuchych

Prezentujemy serię publikacji powstałych z inicjatywy krakowskiej fundacji 'Między uszami", która jest zbiorem ciekawych informacji o kulturze Głuchych.

Jedna z publikacji zawiera między innymi katalog najważniejszych aktów prawnych oraz norm regulujących życie Głuchych.  Dowiemy się  z niej dużo więcej o życiu w świecie ciszy, o powstaniu wizualnego systemu językowego a dalej stworzeniu społeczności, norm i wartości -czyli kultury Głuchych. Z lektury tej publikacji (PDF 2 MB) dowiemy się także gdzie Głusi lubią spędzać czas z przyjaciółmi, jakie programy w TV oglądają najchętniej i jakie aplikacje są wśród nich popularne. 

Dzięki lekturze drugiej publikacji (PDF 2 MB) dowiemy się na temat faktów i mitów o życiu Głuchych. Poznamy szybki kurs savoir-vivre Głuchych, najważniejsze pojęcia i istotne dla Głuchych wydarzenia.

Zapraszamy do lektury!

Dworce i stacje. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 PKP PLK SA - jako zarządca sieci linii kolejowych - na swojej stronie internetowej zamieszcza informacje dla osób z niepelnosprawnościami, w tym zwłaszcza dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

 Udogodnienia dla niepełnosprawnych są dostępne na Portalu Pasażera w Katalogu Stacji Kolejowych Wiecej informacji na stronie PKP PLK

Las bez barier

Z myślą o dostępności przestrzeni leśnych, Lasy Państwowe przygotowały serię wydawniczą pt. "Turystyka w Lasach Państwowych". Publikacje zawierają informacje na temat dostępności, w tym m.in. zasady tworzenia tras/szlaków turystycznych dostosowanych do potrzeb i ograniczeń osób niepełnosprawnych ruchowo.

Z punktu widzenia opracowanych zasad dostęponościowych, wiele cennych wskazówek zawierają zwłaszcza: Las bez barier - obiekty terenowe oraz Las bez barier - obiekty kubaturowe, prezentujący zasady tworzenia łatwo dostępnych przestrzeni wewnątrz budynków i budowli dostosowanych do potrzeb i ograniczeń osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową oraz słuchową. Warto zapoznać się z całą serią dostępną na stronie Lasów Państwowych.

Publikacje są do pobrania w formie e-booków.

Wzorcowe mieszkanie seniora

Na portalu Budowlane ABC pokazano model mieszkania dla seniora z zachowaniem elementów projektowania uniwersalnego.  Mieszkanie zostało zaprojektowane bez barier architektonicznych, wspierając zdrowe, aktywne i niezależne starzenie się. Drzwi mają szerokość dostosowaną do potrzeb osoby na wózku, na ścianach zamontowano pochwyty, zlikwidowano prógi oraz zastosowano dużo więcej różnych udogodnień.

Celem było pokazanie rozwiązań projektowych wnętrz, wyposażenia, produktów i usług umożliwiających osobom starszym jak najdłuższe pozostanie samodzielnym, tym samym ograniczając opiekę do pomocy osoby dochodzącej. Jest to zgodne z najnowszymi trendami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi.

Modelowe mieszkanie seniora

Standardy projektowania uniwersalnego. Przykłady praktycznych rozwiązań.

Na portalu Budowlane ABC zamieszczone są standardy projektowania uniwersalnego oraz praktyczne rozwiązania zalecanych do zastosowania przy projektowaniu mieszkań dostępnych, dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokazane są modele 3D lokali mieszkalnych M1 i M3 dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zapraszamy do zapoznania się z modelami 3D lokali

Polski Walidator Dostępności

Projekt Polski Walidator Dostępności w skrócie PWD Online to specjalizowany serwis internetowy monitorujący konkretną grupę stron www, które są sprawdzane pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Obecnie są to strony Jednostek Samorządu Terytorialnego. Sprawdzeniu podlega kilkanaście wytycznych WCAG 2.0

Zgodnie z założeniami - chodzi o zwiększenie dostępności stron, serwisów JST. PWD Online nie daje pełnego obrazu dostępności strony internetowej, ale wskazuje problemy w konkretnych obszarach. 
Więcej o projekcie

Raport z monitoringu wdrażania konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w MIiR

Poniżej zamieszczamy raport z monitoringu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczący wdrażania konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Raport został przygotowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego – Oddział w Warszawie i zawiera opis zadań MIiR w języku łatwym do czytania i zrozumienia.

Monitoring Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przeprowadzono od października 2017 do maja 2018 roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Administracja centralna na rzecz Konwencji oprawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania”. Raport z monitoringu MIiR (DOCX 2 MB)

Raport z targów rehabilitacyjnych REHACARE

Poniżej zamieszczamy raport, który powstał w wyniku informacji zebranych podczas targów rehabilitacyjnych REHACARE. Zawiera on przykłady nowoczesnych rozwiązań z zakresu technologii kompensacyjnych i usprawniających. Raport powstał na zamówienie Pana Posła na Sejm RP Sławomira Piechoty a udostępniamy go na naszych stronach dzięki uprzejmości katedry Terapii Zajęciowej Wydziału Fizjoterapii AWF Wrocław.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią

Raport z targów REHACARE (PDF 3 MB)

Projekty Fundacji Katarynka

Polskie kina są w znakomitej większości niedostępne. Zamknięte pokazy z audiodeskrypcją i napisami organizowane są tylko w kilku dużych miastach. Osoby z niepełnoprawnościami, te które mieszkają poza dużymi metropoliami, osoby o niższym statusie finansowym, mniejszej mobilności, niestety nie mają dostępu do polskiej kinematografii. Skoro odbiorcy nie mogą wybrać się do kina, to Fundacja Katarynka postanowiła stworzyć domowe kino u nich.

Pod adresem www.adapter.pl dostępnych jest ponad 200 filmów z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących, a także tłumaczeniem na język migowy. ADAPTER to różne gatunki filmowe. To także edukacja filmowa dla dzieci i młodzieży. To pierwszy i jedyny w Polsce i Europie portal filmowy VOD stworzony z myślą o niewidomych i niesłyszących kinomanach. Portal jest całkowicie darmowy, otwarty i dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Polska Akademia Dostępności

Portal w ramach którego powstały szablony stron internetowych na otwartej licencji, kursy elearningowe, baza dobrych praktyk z zakresu dostępności, zbiór narzędzi służących do tworzenia i sprawdzania dostępności, stron www zgodnych z WCAG, multimediów i treści.
Polecamy

Portal Budowlane ABC. Adaptacja budynków uwzględniająca koncepcję projektowania uniwersalnego.

Na portalu Budowlane ABC znajdziesz wiele cennych porad i informacji niezbędnych przy remoncie bądż budowie domu.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami uniwersalnego projektowania. To startegiczne podejście do planowania i projektowania zarówno produktów, jak i odpowiedniego otoczenia, mających na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkichobywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa w życiu społecznym.

Spójrz, jak wygląda adaptacja budynków uwzględniająca koncepcję projektowania uniwersalnego.

Learnetic SA

To kolejna instytucja, której produkty wpisują się w temat dostępności. Firma zajmuje się tworzeniem technologii i rozwiązań wspierających edukację. Oferuje  m.in. platformę do tworzenia dostępnych  treści edukacyjnych o nazwie mAuthor (www.mauthor.com).   Misją firmy jest m.in. stworzenie prostego środowiska, które każdemu uczestnikowi procesu edukacyjnego umożliwi korzystanie z rozmaitych zasobów edukacyjnych, niezależnie od miejsca pobytu i używanego urządzenia.  Praca nad tworzeniem i dostępnością e-materiałów odbywała się z udziałem ekspertów WCAG. Powstałe produkty projektu uzyskały pozytywną opinię Ośrodka Rozwoju Edukacji i MEN. To pierwszy przykład tak zaawansowanych dostępnych funkcjonalnie materiałów w Polsce i na świecie.

Zobaczcie sami 

Włącznik

To jedyna w Polsce publikacja dla architektów, która krok po kroku przybliża projektowanie uniwersalne, ułatwiając spełnienie wymagań powszechnej dostępności. Publikacja znajduje się na stronie Fundacji Integracja www.integracja.org. Zobacz kompendium o tym jak projektować uniwersalnie. 

WŁĄCZNIK - kompendium projektowania bez barier

Gdynia 

Od prawie 20 lat Gdynia dąży do tworzenia dostępnej przestrzeni miejskiej. Chlubą miasta są m.in. Hala Sportowo-Widowiskowa z miejscami dla osób z niepełnosprawnością i audiodeskrypcją, Dworzec PKP Gdynia Główna, wyposażony w windy, kasy z obniżonym blatem, ułatwienia dla osób niewidomych. Osoby z niepełnosprawnością znajdą udogodnienia także w gdyńskiej marinie, w której wjazd na plażę Śródmieście jest możliwy dzięki drewnianemu podestowi, natomiast dzieci z niepełnosprawnością pobawią się na przystosowanych dla nich urządzeniach na placu zabaw. Miasto w 2016 roku zdobyło tytuł Lidera Dostępności w kategorii samorząd a także Grand Prix konkursu w uznaniu zasług na tym polu. Zobacz Gdynię miasto bez barier.

Gdynia miasto bez barier

Poczta Polska

Poczta Polska również działa na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Z myślą o nich systematycznie wprowadza w swoich urzędach szereg takich udogodnień jak: podjazdy, wejścia równe z poziomem chodnika, automatyczne podnośniki, dzwonki do przywoływania pracownika obsługi, stanowiska obsługi osób niepełnosprawnych oznakowane piktogramami. Aby sprawdzić, czy dana placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki na stronach Poczty Polskiej. Odwiedź również stronę pocztapolskabezbarier.pl i sprawdź, co Poczta oferuje osobom z niepełnosprawnościami.