Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poniżej znajdują się dostępne i interaktywne wzory załączników do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności, do których odsyła kod QR umieszczony w opublikowanym w Dzienniku Ustaw tekście dokumentu.