Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Odpowiedzi na kwestie problemowe

W związku z licznymi pytaniami podmiotów publicznych dotyczącymi składania w 2022 r. raportu, o którym mowa  w art. 11 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub też aktualizacji jego treści wyjaśniamy kwestie poblemowe.

Raport o stanie zapewnienia dostępności jest sporządzany raz na 4 lata. Pierwszy taki raport podmiot publiczny musiał sporządzić do 31 marca 2021 r. a kolejny  będzie wymagany dopiero w 2025 - do 31 marca 2025. Nie jest więc konieczne sporządzanie raportu w 2022 r., ani przekazywanie go, zgodnie z ustaloną ustawą (art. 11 ust. 4 ) i doprecyzowaną przez MFiPR ścieżką tj. przez portal sprawozdawczy GUS. GUS uczestniczył w przekazywaniu raportów tylko w 2021 r. Aktualnie wypełnienie raportu przez portal sprawozdawczy GUS nie jest możliwe. GUS nie świadczy także wsparcia w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące raportu. Należy je kierować na adres dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl.  

Jednocześnie, jeśli podmiot publiczny:

  • nie sporządził raportu w wymaganym terminie (do dnia 31 marca 2021), a chce sporządzić taki raport i opublikować go na swojej stronie www;
  • dokonał zmian w zakresie zapewniania dostępności od marca 2021 r i chce zaktualizować treści raportu pokazując aktualny stan dostępności

może wypełnić raport zgodnie ze stanem aktualnym lub stanem na dzień 31 marca 2021 roku korzystając ze wzoru umieszczonego na stronie gov.pl  (należy pobrać formularz w formacie Word (.docx), który można edytować w taki sposób, by usunąć daty przekazania i datę odnosząca się do stanu dostępności).  

Sporządzony w ten sposób raport warto umieścić na stronie internetowej (stronie BIP ) podmiotu. W ten sposób osoby, które chcą skorzystać z usług podmiotu, będą mogły w łatwy sposób zapoznać się z informacją na temat stanu zapewniania dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno–komunikacyjnej w danej  jednostce.

Raporty sporządzone po terminie (tj. po 31 marca 2021 r.) lub zaktualizowane (np. w danym roku) nie są przekazywane do właściwego wojewody lub ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Warto także pamiętać, że raport o stanie zapewniania dostępności jest czym innym niż deklaracja dostępności. Sposób sporządzania i  aktualizacji deklaracji dostępności jest regulowany ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Więcej na temat aktualizacji i monitoringu deklaracji dostępności znajdziecie Państwo na stronie gov.pl.