Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Weź udział w konkursie Fundusze Europejskie dla dostępności

Znamy już wyniki konkursu, które pomogą nam informować, promować i edukować na tematy związane z dostępnością. Do udziału w nim zaprosiliśmy partnerów społeczno-gospodarczych. Wybór nie był łatwy! Spośród 36 ofert wybraliśmy pięć. 

Mamy przed sobą inspirującą jesień. Czekają na nas ciekawe spotkania, warsztaty, filmy i webinaria. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w ich realizacji.

 

Nabór ofert – dla kogo?

Do składania ofert zapraszamy:

  1. partnerów gospodarczych i społecznych
  2. właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.

Uwaga

W konkursie nie mogą samodzielnie startować media. Mogą brać udział w naborze ofert wyłącznie na zasadzie współpracy z uprawnionymi podmiotami.

O jaką kwotę można wnioskować?

Wsparcie pojedynczego projektu może wynieść do 50 000 zł brutto. Poza tym można liczyć na bezpłatne udostępnienie przez nas – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – naszych broszur, publikacji, roll-upów.

Co sfinansujemy?

Takie przedsięwzięcia o charakterze informacyjno-promocyjnym lub edukacyjnym, których tematyka i zakres będą powiązane z tematyką dostępności w kontekście Funduszy Europejskich.

Przedsięwzięcia te mogą przybrać różne formy, np. konferencji, warsztatów, szkoleń, konkursów, branżowych spotkań. Wszystkie one mogą odbywać się również on-line.  

Jak i gdzie składać oferty?

Uwaga: zmiana terminu

Wydłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 13 lipca, do godz. 16.00!

Prześlijcie wypełniony Formularz Ofertowy na adres: promocjadostepnosci@mfipr.gov.pl

Pamiętajcie, dostępność zaczyna się od drugiego człowieka!

Dokumenty konkursowe

Wyniki oceny formalnej

  OFERENT NAZWA WYDARZENIA PODSTAWA ODRZUCENIA
1 Fundacja Instytut Gutenberga Dostępności do zasobów cyfrowych polskich bibliotek cyfrowych na przykładzie Polonijnej Biblioteki Cyfrowej Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II  Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z  Funduszami Europejskim
2 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Metropolia bez barier- o projektowaniu w transporcie publicznym dla Dostępności plus w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II  Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z  Funduszami Europejskim
3 Przedszkole Pstrokata Kurka Paulina i Dawid Pawliccy ,,Otwarte okno na świat dla niepełnosprawności.’’ Zajęcia otwarte dla dzieci integracyjnych oraz zdrowych – bawmy się bez barier. Warsztaty sensoplastyki, warsztaty z języka angielskiego, zajęcia plastyczne, teatrzyk kukiełkowy. Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na niespełnieni warunku zawartego w rozdziale I. Oferty nie mogła złożyć osoba fizyczna
4 Stowarzyszenie Mudita Manual – dostosuj swoją przestrzeń oraz dostosowanie przestrzeni na warszawskim Jazdowie Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II  Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z  Funduszami Europejskim
5 Centrum edukacyjno-terapeutyczne Spektrumautyzmu.pl Access(dis)ability Project Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na niespełnienie warunku zawartego w rozdziale I – wykonawca nie spełnia kryteriów żadnego z trzech podmiotów.
6 Fundacja PRO-Test Sprawdzenie, czy idea dostępności przyświecająca producentom telefonów komórkowych przeznaczonych dla seniorów, przekłada się na praktykę – na podstawie badania porównawczego siedmiu popularnych modeli tych urządzeń wraz ze stworzeniem poradnika dla ich użytkowników Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II  Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z  Funduszami Europejskim
7 Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera "ASPI" - Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak jej przygotowania na odpowiednim formularzu co jest wymagane na podstawie rozdziału IV. Zasad naboru. Ponadto brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II  Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z  Funduszami Europejskim.
8 Fundacja Klub KONTRA Dostępne Katowice Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II  Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z  Funduszami Europejskim.
9 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych „Dostępny Przedsiębiorca” Zdobywamy wiedzę -  Zdobywamy wsparcie  - Przełamujemy bariery Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II  Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z  Funduszami Europejskim.
10 Inana Piotr Opulski Think About: dostępność w architekturze i technologii Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na niespełnienie warunku zawartego w rozdziale I – wykonawca nie jest uprawionym podmiotem do ubiegania się o wsparcie
11 EnSafe Spółka z o.o Rozumiesz Dostępność - Rozumiesz Równość Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na niespełnienie warunku zawartego w rozdziale I – wykonawca nie jest uprawionym podmiotem do ubiegania się o wsparcie
12 Forum Kolejowe Railway Business Forum Dostępność transportu publicznego Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II  Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z  Funduszami Europejskim.
13 PBS EDUKACJA I PROMOCJA DOSTĘPNOŚCI WŚRÓD PANELISTÓW POZNAJ.TO Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na niespełnienie warunku zawartego w rozdziale I –wykonawca nie jest uprawionym podmiotem do ubiegania się o wsparcie
14 Fundacja Transgresja Świadomość barier i potencjału niepełnosprawności sensorycznej. Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II  Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z  Funduszami Europejskim.
15 Fundacja ZOBACZ MNIE SPOTKANIE MISTRZÓW ŻYCIA – konferencja mentoringowa dla osób niepełnosprawnych Oferta odrzucona na etapie oceny formalnej z uwagi na brak powiązania z tematyką i zakresem konkursu. Zgodnie z rozdziałem II  Zasad naboru wydarzenia muszą dotyczyć w całości lub w znacznej części kwestii związanych z  Funduszami Europejskim.

Wyniki oceny merytorycznej

L.p.OferentNazwa i rodzaj przedsięwzięciaPrzyznana kwota
1. Fundacja Edukacji Nowoczesnej Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych 38 200
2. Konfederacja Lewiatan Dostępność szansą dla biznesu 50 000
3. Stowarzyszenie "Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne" Promocja idei dostępności oraz równości szans w mediach lokalnych oraz cyklu webinarów 49 350
4. Spółdzielnia socjalna FADO Jak mówić o niepełnosprawności i niedyskryminować? 50 000
5. Polski Związek Głuchych Fundusze Europejskie dla dostępności - Głusi 50 000