Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konkurs na pilotażowe uruchomienie ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza konkurs na pilotażowe uruchomienie ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs jest organizowany w ramach II Priorytetu Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19 "Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego". Celem działania Ośrodka jest wzrost dostępności obiektów i przestrzeni publicznych oraz wsparcie podmiotów publicznych w spełnieniu wymagań w zakresie dostępności architektonicznej.

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie pilotażowo uruchomiony ośrodek wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych.

Celem działania ośrodka jest wzrost dostępności obiektów i przestrzeni publicznych oraz wsparcie podmiotów publicznych w spełnieniu wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062) w zakresie dostępności architektonicznej. Projekt ma charakter pilotażowy. Wnioskodawca powinien zaproponować najlepszą autorską koncepcję działania ośrodka dla realizacji ww. celu.

Założeniem w konkursie jest dotarcie ze wsparciem do jak największej liczby podmiotów publicznych. Działania ośrodka powinny dotyczyć wsparcia dostępności konkretnych inwestycji i współpracy z podmiotami publicznymi, jako inwestorami.

Więcej informacji na stronie poświęconej naborowi.