Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W czerwcu br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystąpił do grona Partnerów na rzecz dostępności.  ZUS od lat prowadzi działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. W ślad za przystąpieniem do „Partnerstwa na rzecz dostępności” ruszyły w ZUS kolejne intensywne działania w tym zakresie.

Budynek Cenrali ZUS

Z uwagi na strategiczne znaczenie Zakładu w obszarze zabezpieczenia społecznego, zadania  względem poprawy dostępności miały kompleksowy charakter. W niecały miesiąc po podpisaniu „Partnerstwa na rzecz dostępności” na poziomie Centralnym działa już koordynator ds. dostępności oraz zespół ekspertów ZUS ds. dostępności, natomiast na poziomie regionalnym wyznaczono  43. regionalnych koordynatorów ds. dostępności.

Wizyta w ZUS będzie łatwiejsza

Od lipca br. trwały w budynkach ZUS w całym kraju intensywne audyty dostępności oraz bezpieczeństwa PPOŻ (względem osób ze specjalnymi potrzebami). Zdiagnozowano największe bariery i utrudnienia oraz opracowano obszerny raport dostępności Zakładu. Równolegle, w tym samym czasie dokonano audytu dostępności cyfrowej witryn internetowych oraz aplikacji ZUS. Realizacja powyższych działań pozwoliła na ustalenie dokładnej diagnozy dostępności i określenie punktu wyjścia do dalszych działań.

Szkolenia dla kadr

ZUS zadbał również, aby jego pracownicy posiadali odpowiednią wiedzą w zakresie dostępności. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi zrealizowany został cykl szkoleń na temat dostępności oraz różnych rodzajów niepełnosprawności. Warto dodać, że regionalni koordynatorzy nawiązali współpracę z koordynatorami ds. dostępności w samorządach i innych urzędach oraz ze środowiskiem lokalnie działającym na rzecz osób ze specjalnymi potrzebami. Systematycznie  prowadzone są szkolenia kadry pod kątem współpracy z osobami z niepełnosprawnością. Dla pracowników Zakładu stworzona  również strona intranetowa „ZUS bez barier” gdzie znajduje się całe kompendium wiedzy na temat dostępności architektonicznej, informacyjnej oraz cyfrowej.

ZUS podejmuje również działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w swoich szeregach.  Liczba osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w ZUS sukcesywnie wzrasta. Na koniec 2019 r. wyniosła ona 1878 osób, czyli o 143 osoby więcej niż w poprzednim roku.

Inne ułatwienia i e-wizyta

Osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą liczyć na profesjonalną obsługę w większości placówek ZUS. (w ponad 75 proc. placówek ZUS pracuje chociaż jeden urzędnik przeszkolony z polskiego języka migowego - PJM). Jeśli pomoc pracownika ZUS okaże się niewystarczająca, osoby niesłyszące mogą skorzystać z zawodowego tłumacza języka migowego. Tłumacz może przyjść do ZUS wraz z osobą niesłyszącą lub to ZUS może zapewnić tłumacza z rejestru wojewódzkiego (w takim przypadku trzeba zgłosić taką potrzebę na 3 dni przed wizytą), oczywiście, jest to usługa bezpłatna.

W ZUS dbają także o prosty język. Dzięki współpracy z ekspertami z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego opracowano uniwersalne zasady komunikacji, do których stosują się wszyscy pracownicy ZUS.

Obecnie w dobie pandemii, a także z myślą o seniorach, którzy powinni pozostać w tym czasie bezpiecznie w domach, ZUS udostępnia nowoczesną usługę e-wizyty. W ten sposób, wideorozmowa z pracownikiem placówki ZUS, daje możliwość bezpiecznego załatwienia sprawy bez konieczności wychodzenia z domu.

Każdy przed wizytą w placówce może  również sprawdzić na stronie internetowej na jakie udogodnienia może liczyć ze strony ZUS

Zdjęcia z placówek ZUS

 • Schodołaz

  Schodołaz

 • Inspektorat w Cieszynie

  Inspektorat w Cieszynie

 • Certyfikat

  Certyfikat

 • Dyplom

  Dyplom

 • Wrocław podjazd dla niepełnosprawnych

  Wrocław podjazd dla niepełnosprawnych

 • Szerokie schody oznaczone

  Szerokie schody oznaczone

 • Przewijak - placówka Śrem

  Przewijak - placówka Śrem