Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Za wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To jego zadaniem jest koordynowanie realizacji założeń wynikających z najważniejszego dokumentu opisującego, jak i na co w latach 2021-2027 będą przeznaczone Fundusze Europejskie – Umowy Partnerstwa.

Odpowiedzialność w zakresie realizacji funduszy jest podzielona pomiędzy wiele instytucji.

Dla każdego z programów została wyznaczona instytucja zarządzająca. Odpowiada ona za przygotowanie programu oraz zarządzanie nim. Instytucją zarządzającą dla programów krajowych i programów współpracy terytorialnej jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (z wyłączeniem programu pomocy najbardziej potrzebującym i programu w zakresie rybactwa i morza). Natomiast dla każdego z 16-tu programów regionalnych – zarząd właściwego województwa.