Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla Rybactwa - to program, który jest kontynuacją programu „Rybactwo i Morze” realizowanego w latach 2014-2020. Będzie wspierać podmioty z sektora rybactwa.

Główne cele programu to:

  • realizacja wspólnej polityki rybołówstwa, unijnej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania oceanami,
  • promowanie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza,
  • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury,
  • przyczynianie się do rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki, 
  • zapewnienie zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także przyczynianie się do zrównoważonego zarządzania nimi.

Budżet całego programu to 3,5 mld zł, wkład UE - 2,3 mld zł.

Zobacz szczegóły nowego programu