Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo 2021-2027

Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo 2021-2027 to trzy programy:

  • Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)
  • Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW)
  • Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW)

Programy są kontynuacją:

  • FAMI 2014-2020,
  • FBW - Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz 2014-2020 oraz
  • FBW - Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego 2014-2020.

Azyl, Migracja, Integracja

Celem Funduszu FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do wdrażania, wzmacniania i rozwijania wspólnej polityki azylowej i wspólnej polityki imigracyjnej zgodnie z odpowiednim unijnym dorobkiem prawnym i przy pełnym poszanowaniu zobowiązań międzynarodowych Unii i państw członkowskich wynikających z instrumentów międzynarodowych, których są stronami.

Budżet programu wynosi 282 756 372,34 euro, wkład UE: 236 869 922 euro.

Zarządzanie Granicami i Polityka Wizowa

Podstawowym celem IZGW jest zapewnienie solidnego i skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi, a tym samym przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w UE. Przy jednoczesnym zagwarantowaniu swobodnego przepływu osób w UE i pełnym poszanowaniu odpowiedniego unijnego acquis oraz zobowiązań międzynarodowych UE i państw członkowskich wynikających z instrumentów międzynarodowych, których są stronami. 

Budżet programu wynosi 198 085 977,18 euro, wkład UE: 162 473 493,00 euro.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Natomiast, podstawowymi celami polityki FBW na lata 2021-2027 jest przyczynianie się do zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w UE, w szczególności poprzez zapobieganie terroryzmowi i radykalizacji postaw, poważnej i zorganizowanej przestępczości i cyberprzestępczości oraz zwalczanie tych zjawisk, poprzez wspieranie i ochronę ofiar przestępstw, a także poprzez przygotowywanie się do zdarzeń, ryzyka i kryzysów dotyczących bezpieczeństwa, ochronę przed nimi i skuteczne zarządzanie nimi.

Budżet programu wynosi 87 038 385,04 euro, wkład UE: 70 755 658,31 euro.

Zobacz szczegóły nowych programów