Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - jest następcą programu Polska Cyfrowa (POPC), który w latach 2014-2020 wspierał cyfryzację w Polsce.

FERC będzie koncentrował się przede wszystkim na: zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców, zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji, rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe, rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców. 

  1. cyfrowa przyszłość,
  2. dostęp do szerokopasmowego Internetu,
  3. rozwój e-usług,
  4. cyberbezpieczeństwo,
  5. wzmocnienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Budżet całego Programu - 11,4 mld zł, wkład UE - 9,1 mld zł.

Więcej informacji znajdziesz na stronie programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.