Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – nowy program dla makroregionu Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, spójna sieć transportowa i zwiększenie dostępności transportowej oraz aktywizacja kapitału społecznego, rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe.

Oprócz 5 województw dotychczas objętych wsparciem: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, z nowego programu będzie korzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

  1. rozwój biznesu,
  2. nowoczesny transport,
  3. inwestycje w sieci energetyczne,
  4. ochrona środowiska,
  5. rozwój turystyki.

Budżet całego programu: 14,3 mld  zł, wkład UE: 12,2 mld zł.

Zobacz szczegóły nowego programu