Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wiceminister Marcin Horała: ustawa wdrożeniowa to fundament efektywnego wykorzystywania Funduszy Europejskich w Polsce

Wiceszef MFiPR Marcin Horała wziął udział w konferencji pn. „Nowa ustawa wdrożeniowa – praktyczne aspekty wdrażania programów regionalnych w perspektywie finansowej 2021-2027”, która odbyła się w Lublinie.

"Ustawa wdrożeniowa uwzględnia niezbędne regulacje, które pozwalają na stworzenie odpowiedniego systemu naboru, oceny i wyboru do dofinansowania projektów, a następnie ich realizacji, kontroli, a także monitorowania i oceny postępu rzeczowego samego programu" - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała w Lublinie podczas spotkania z samorządowcami, ekspertami i przedsiębiorcami.

"Prawidłowe stosowanie tej ustawy przyczynia się do efektywnego wykorzystywania funduszy europejskich, a Polska, co mnie szczególnie cieszy, od lat jest pod tym względem liderem wśród wszystkich państw członkowskich UE. Mam nadzieję, że tak będzie także w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027" - dodał wiceszef MFiPR.

Przyjęta przez polski rząd 8 lutego 2022 r. nowa ustawa wdrożeniowa stanowi podstawę do wdrażania programów dot. polityki spójności w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Wśród wszystkich państw członkowskich UE Polska jest jej największym beneficjentem. Na realizację programów krajowych i regionalnych otrzyma na ten cel ponad 76 mld euro.

Fundusze dla polskich regionów

Komisja Europejska zatwierdziła już wszystkie 16 Programów Regionalnych dla Polski w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. To przekłada się na łącznie ok. 33,5 mld euro, które w najbliższych latach będą wdrażane w poszczególnych województwach na terenie całego kraju. 

Komisja Europejska zatwierdziła już wszystkie 16 Programów Regionalnych dla Polski w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. To przekłada się na łącznie ok. 33,5 mld euro, które w najbliższych latach będą wdrażane w poszczególnych województwach na terenie całego kraju. 

Komisja Europejska przyjęła programy regionalne wraz z budżetami:

 • Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 –1,84 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 0,91 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – 1,3 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – 1,8 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 –1,5 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1,7 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – 2,31 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 2,75 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – 2,7 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – 5,14 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 2,15 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1,8 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 2,43 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 2,1 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 2,27 mld euro;
 • Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – 1 mld euro.

Wsparcie dla województwa lubelskiego

W ramach nowego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 do tego regionu trafi ok. 2,4 mld euro, z czego 1,7 mld euro to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 700 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Te pieniądze  pozwolą na realizację projektów z takich obszarów jak: klimat, środowisko, energetyka, instrumenty terytorialne, transport, przedsiębiorczość, infrastruktura: edukacyjna, społeczna, zdrowotna oraz kultura i turystyka. Nowy program regionalny umożliwi także dofinansowanie inicjatyw z zakresu usług społecznych, edukacji, zdrowia i rynku pracy.

Do beneficjentów z województwa lubelskiego skierowane jest również wsparcie z  Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Do wykorzystania otrzymają ok. 400 mln euro. Dodatkowo, jako region graniczny, Lubelskie będzie korzystało także ze środków w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.