Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Blisko 1,5 mld euro dla Świętokrzyskiego w nowej perspektywie finansowej

Do województwa świętokrzyskiego - w ramach nowego programu regionalnego – trafi w sumie 1 mld 456 mln euro. Z tego ponad 1 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ponad 400 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak uczestniczyła w konferencji inaugurującej Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Konferencja inaugurująca Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - po środku wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak

"Przekrojowy zakres i różnorodność projektów, które w kolejnych latach będą realizowane z pieniędzy unijnych, pokazuje, jak istotne wsparcie dla całego województwa świętokrzyskiego będzie stanowił nowy program regionalny. Te środki bez wątpienia przyczynią się do dalszego, dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego tego regionu Polski. Będą stanowiły też kontynuację przedsięwzięć, które udało się tam do tej pory zrealizować ze środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020" – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak na uroczystości inaugurującej Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

W wydarzeniu uczestniczyli również eksperci, przedsiębiorcy i samorządowcy z tego regionu.

"Jestem przekonana, że środki z tego programu będą również nieocenioną pomocą w czasie wychodzenia z kryzysu pandemicznego i niwelowania negatywnych skutków wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą" – dodała wiceszefowa MFiPR.

Środki z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 zostaną przeznaczone na finasowanie projektów m.in. w takich obszarach jak:

 • prowadzenie badań naukowych i wdrożenie ich wyników do gospodarki,
 • rozwój przedsiębiorczości oraz usług na rzecz przedsiębiorców, 
 • rozwój usług i rozwiązań cyfrowych na rzecz mieszkańców,
 • ochrona zasobów środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym,
 • wzrost efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz budynkach mieszkalnych i publicznych,
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • rozwój transportu miejskiego i rozbudowa infrastruktury drogowej,
 • rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej,
 • aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców regionu,
 • kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców regionu,
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
 • wsparcie turystyki i kultury w regionie.

Dodatkowo województwo świętokrzyskie będzie mogło również liczyć na wsparcie w wysokości ponad 400 mln euro z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Strategiczne cele programu dla województwa świętokrzyskiego

Kontrakt Programowy dla Województwa Świętokrzyskiego został podpisany 1 lutego 2022 r. To ważny element w realizacji polityki spójności, który stanowi odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane na terenie województwa świętokrzyskiego. Zaplanowane w nim działania są też zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. 

Najważniejsze cele Programu obejmują:

 • wzmocnienie potencjałów i wyeliminowanie niekorzystnych cech gospodarki regionalnej,
 • osłabienie negatywnych zjawisk związanych z zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatycznymi, zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych,
 • racjonalne i prorozwojowe gospodarowanie przestrzenią, w szczególności obszarów słabo zurbanizowanych,
 • podniesienie standardu życia, poprawa i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej.