Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Niskoprocentowe pożyczki dla polskich przedsiębiorców z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) szczególnie mocno może dotknąć kryzys związany z koronawirusem. W łagodzeniu skutków epidemii mają pomóc pieniądze z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Komisja Europejska zdecydowała o udostępnieniu Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu (EFI) miliarda euro na zabezpieczenie pożyczek dla MŚP cierpiących z powodu kryzysu. Środki będą dystrybuowane przez banki krajowe.

Pożyczki z EBI dla MŚP - grafika dekoracyjna

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego, a najbardziej poszkodowane firmy powinny mieć także możliwość prolongowania zobowiązań kredytowych, których regulowanie będzie obecnie utrudnione (wakacje kredytowe). Dostęp do gwarancji i pożyczek ma być szybki i w uproszczonej procedurze. Mają one pokrywać do 80 proc. potencjalnych strat z tytułu indywidualnych pożyczek dla firm, a nie tak jak standardowo tylko połowę.

Szacunkowa dostępność finansowania wynosi około 8 miliardów euro w całej UE.  Europejskim, w tym polskim bankom, pożyczkodawcom czy instytucjom z sektora bankowego, zostaną udostępnione gwarancje, dzięki czemu podmioty te, będą mogły udzielać preferencyjnych pożyczek. Środki z EFIS  mają zachęcić banki do pożyczania środków firmom, przedsiębiorcom, którzy mają problem z płynnością przez przestoje wywołane koronawirusem. Europejski Fundusz Inwestycyjny wysłał zaproszenie do korzystania z gwarancji do kilkuset pośredników.

"Bazując na danych dotyczących wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych przez polskie MŚP, można oszacować, że do naszych przedsiębiorców może trafić ponad 300 milionów euro dzięki nowym gwarancjom EFI" – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz dodaje – "Polska jest w czołówce pod względem wykorzystania funduszy z EFIS. W tzw. małym oknie EFIS, przeznaczonym dla małych i średnich firm, nasz kraj zajmuje 5. miejsce w UE, pod względem wartości planowanych inwestycji MŚP".

Minister Jarosińska-Jedynak dodała, że według posiadanych przez nas obecnie danych w ramach małego okna, dotychczas zawarto prawie 43 tysiące umów z polskimi przedsiębiorcami, o łącznej wartości około 7,4 miliarda złotych.