Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze unijne na wsparcie działalności firm. Składanie wniosków od 15 czerwca

Skutki pandemii COVID-19 mają konsekwencje nie tylko zdrowotne, lecz także gospodarcze. W czasie ograniczonej działalności wiele firm zmaga się z problemem utraty płynności finansowej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polską Agencją Przedsiębiorczości przygotowało dla nich wsparcie. To bezzwrotne dotacje na wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Od 15 czerwca wnioski na otrzymanie funduszy będą mogli składać w PARP średni przedsiębiorcy. Wkrótce podobne dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorstw uruchomią marszałkowie większości województw.

15 czerwca startuje nabór wniosków - 2,5 mld zł na dotacje na kapitał obrotowy dla średnich firm

"Dotacje na działalność obrotową dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw to element Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli rozwiązań i narzędzi zaproponowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej polskim przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Do tej pory skierowaliśmy środki między innymi na pomoc w utrzymaniu miejsc pracy, wsparcie domów pomocy społecznej i domów dziecka czy granty dla firm, które chcą inwestować w infrastrukturę badawczo-rozwojową" – wylicza minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
"Kolejnym rozwiązaniem zaproponowanym w pakiecie MFiPR, wspierającym rządową tarczę antykryzysową, są dotacje na działalność obrotową dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Środki dla średnich firm, o które będzie można ubiegać się od połowy czerwca, to łącznie 2,5 miliarda złotych" – mówi szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Bezzwrotne dotacje

Fundusze na ten cel pochodzą z dwóch programów operacyjnych – Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój. O wsparcie z pierwszego, w którym budżet dotacji wynosi 500 milionów złotych, mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na przedsiębiorców z pozostałych 11 regionów czekają 2 miliardy złotych z POIR. Wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw pochodzi z regionalnych programów operacyjnych i będzie udzielane przez instytucje zarządzające funduszami unijnymi w regionach. To kolejne co najmniej 500 milionów złotych. Pieniądze zostaną wkrótce uruchomione przez marszałków.

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania. Będzie można przeznaczyć je na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 roku prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Zasady przyznawania dotacji są pomyślane tak, aby były szybkim zastrzykiem finansowym przy minimalnych obciążeniach formalno-prawnych. Wnioski będą intuicyjne i zwięzłe. Mają umożliwić sprawne aplikowanie. Wysokość wsparcia będzie uzależniona od skali zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Na przykład firma zatrudniająca 249 pracowników otrzyma maksymalnie 430 tysięcy złotych wsparcia.

Wnioski na dotacje będzie można składać od 15 czerwca do 31 lipca 2020 roku. Ich naborem zajmie się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pomoc będzie udzielana do końca roku.

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Funduszowy Pakiet Antywirusowy na pomoc firmom

Firmy korzystają z funduszy unijnych na antykryzysowych zasadach w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Do tej pory z Funduszy Europejskich udało się przeznaczyć 14 miliardów złotych na bezpośrednią walkę z koronawirusem, na przykład dla służb medycznych czy straży pożarnej, oraz na niwelowanie gospodarczych skutków pandemii, głównie dla przedsiębiorców. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wiele rozwiązań dla firm, które pozwolą im przetrwać ten trudny czas. Oprócz dotacji obrotowych przedsiębiorcy mogą skorzystać między innymi z:

  • pożyczek płynnościowych (wsparcia udzielają pośrednicy, którzy mają umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego),
  • dopłat do wynagrodzeń (wsparcia udzielają Powiatowe Urzędy Pracy),
  • grantów dla inwestujących w infrastrukturę B+R potrzebną do walki z koronawirusem (od 8 czerwca wnioski od zainteresowanych firm przyjmuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej),
  • ułatwień w kredycie technologicznym.