Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Czy wiecie, że wiele projektów unijnych dotyczy działań skierowanych w stosunkowo odległą przyszłość? Jednym z takich strategicznych celów jest zmiana sposobu rozwoju miast i terenów przemysłowych. W ostatnich dziesięcioleciach powiększały się one o wiele szybciej, niż wynika to z liczby mieszkańców albo statystyk ekonomicznych. Przyjęto więc założenie, że do roku 2050 proces ten powinien stać się harmonijny. To oznacza, że nie będzie odbywał się kosztem przyrody i obszarów rolniczych.

Eko-horyzont na terenach wokół rzeczki Bytomki 

Kładka w dolinie Bytomki

Tereny opodal huty „Zygmunt” w Bytomiu przez ponad sto lat służyły celom przemysłowym. W efekcie zostały bardzo zniszczone i zanieczyszczone. Dziś, dzięki dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko, znajduje się tam miejsce wypoczynku dla rodzin. Powstały ścieżki piesze i rowerowe, nowe boiska sportowe i plenerowe siłownie. Zadbano także o zieleń – posadzono krzewy i specjalne gatunki traw. Dobrano rośliny, które są odporne na zanieczyszczenia pochodzące z gleby czy powietrza. Za kilkanaście lat ten ponad 30 hektarowy obszar kojarzył się będzie nie tylko z wypoczynkiem i przyjemnie spędzonym w plenerze czasem. Jego powstanie ma również pozytywnie wpłynąć na środowisko.

Projekt LUMAT – nowe życie dla terenów poprzemysłowych 

Park

Projekt współfinasowany jest z programu Interreg, który ma na celu proekologiczny rozwój przestrzeni miast. Inwestycja łączy w skali Europy doświadczenie naukowców i specjalistów od zarządzania, uwzględnia także udział lokalnych wspólnot. Na terenach wcześniej intensywnie użytkowanych przez przemysł powstawać będą m. in. zielone miejsca spotkań i rekreacji. To bardzo ważne dla środowiska. Obszary miejskiej zieleni pozwalają bowiem w coraz bardziej upalne lata zapobiegać powstawianiu zjawiska miejskich wysp ciepła. Dzięki właściwie dobranej roślinności ułatwiają także gromadzenie wody deszczowej i powstrzymują procesy erozji.