Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

929 086 osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie

56 390 osób, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

33 746 wspartych przedsiębiorstw

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 30 września 2020 roku i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

6 626 realizowanych pracc i projektów B+R

4 620 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

1 689 wdrożonych wyników prac B+R

Innowacje

Innowacje

6 332 innowacje produktowe

2 814 innowacji procesowych

1 683 innowacje nietechnologiczne

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

137 617 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

54 598 miejsc wychowania przedszkolnego

267 wspartych uczelni

Transport

Transport

1 951 km wybudowanych i przebudowanych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych

1 030 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

2 318 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

1 502 zakupione i zmodernizowane jednostki taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

505 727 osób objętych programem zdrowotnym

372 806 osób, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

110 764 osoby z niepełnosprawnościami objęte wsparciem

5 903 obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami