Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

1 068 379 osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie

65 465 osób, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

92 114 wspartych przedsiębiorstw

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 30 września 2021 roku i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

8 205 realizowanych prac i projektów B+R

5 917 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

2 201 wdrożonych wyników prac B+R

Innowacje

Innowacje

7 899 innowacji produktowych

3 606 innowacji procesowych

2 228 innowacji nietechnologicznych

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

173 632 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

65 553 miejsc wychowania przedszkolnego

281 wspartych uczelni

Transport

Transport

2 468 km wybudowanych i przebudowanych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych

1 175 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

2 974 zakupione jednostki taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

3 228 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

864 613 osób objętych programem zdrowotnym

471 291 osób, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

127 373 osoby z niepełnosprawnościami objęte wsparciem

8 435 obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami