Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

862 024 osoby bezrobotne, które otrzymały wsparcie

53 904 osoby, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

23 676 wspartych przedsiębiorstw

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 31 marca 2020 roku i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

5 564 realizowane prace i projekty B+R

3 891 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

1 454 wdrożone wyniki prac B+R

Innowacje

Innowacje

5 467 innowacji produktowych

2 455 innowacji procesowych

1 457 innowacji nietechnologicznych

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

124 480 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

50 819 miejsc wychowania przedszkolnego

261 wspartych uczelni

Transport

Transport

1 753 km wybudowanych i przebudowanych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych

971 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

2 228 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

1 200 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

431 208 osób objętych programem zdrowotnym

325 019 osób, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

100 983 osoby z niepełnosprawnościami objęte wsparciem

4 787 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami