Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

1 025 864 osoby bezrobotne, które otrzymały wsparcie

63 489 osób, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

88 860 wspartych przedsiębiorstw

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 5 lipca 2021 roku i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

7 939 realizowanych prac i projektów B+R

5 661 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

2 081 wdrożonych wyników prac B+R

Innowacje

Innowacje

7 575 innowacji produktowych

3 401 innowacji procesowych

2 065 innowacji nietechnologicznych

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

163 507 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

6 356 miejsc wychowania przedszkolnego

281 wspartych uczelni

Transport

Transport

2 342 km wybudowanych i przebudowanych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych

1 126 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

2 877 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

2 736 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

717 061 osób objętych programem zdrowotnym

451 589 osób, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

122 760 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem

7 893 obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami