Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

672 528 osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie

43 450 osób, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

15 538 wspartych przedsiębiorstw

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 31 grudnia 2018 roku i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

3 541 realizowanych prac i projektów B+R

2 158 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

673 wdrożone wyniki prac B+R

Innowacje

Innowacje

2 889 innowacji produktowych

1 273 innowacje procesowe

723 innowacje nietechnologiczne

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

70 563 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

33 099 miejsc wychowania przedszkolnego

407 wspartych uczelni

113 wspartych przedszkoli (publicznych i niepublicznych)

Transport

Transport

830 km wybudowanych i przebudowanych dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i gminnych

483 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

1 192 zakupione jednostki taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

200 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

158 125 osób objętych programem zdrowotnym

135 790 osób, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

64 753 osoby z niepełnosprawnościami objęte wsparciem

1 690 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami