Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów pokazujących mnogość, wszechstronność i różnorodność efektów projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.

Efekty projektów realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Efekty projektów realizowanych z Programu Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020

 Efekty projektów realizowanych z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Efekty projektów realizowanych z Programu Polska Wschodnia 2014-2020 

 Efekty projektów realizowanych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

1 125 780 osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie

71 350 osób, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

99 729 wspartych przedsiębiorstw

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 31 marca 2022 roku i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

9 350 realizowanych prac i projektów B+R

6 660 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

2 442 wdrożone wyniki prac B+R

Innowacje

Innowacje

8 847 innowacji produktowych

4 087 innowacji procesowych

2 663 innowacje nietechnologiczne

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

202 668 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

69 658 miejsc wychowania przedszkolnego

277 wspartych uczelni

Transport

Transport

2 637 km wybudowanych i przebudowanych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych

1 276 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

3 127 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

3 450 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

1 032 277 osób objętych programem zdrowotnym

532 869 osób, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

135 551 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem

9 883 obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami