Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów pokazujących mnogość, wszechstronność i różnorodność efektów projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.

Efekty projektów realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Efekty projektów realizowanych z Programu Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020

 Efekty projektów realizowanych z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Efekty projektów realizowanych z Programu Polska Wschodnia 2014-2020 

 Efekty projektów realizowanych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

1 168 015 osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie

73 368 osób, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

103 141 wspartych przedsiębiorstw

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 30 czerwca 2022 roku i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

9 827 realizowanych prac i projektów B+R

7 091 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

2 640 wdrożonych wyników prac B+R

Innowacje

Innowacje

9 353 innowacje produktowe

4 300 innowacji procesowych

2 840 innowacji nietechnologicznych

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

207 051 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

70 879 miejsc wychowania przedszkolnego

274 wsparte uczelnie

Transport

Transport

2 740 km wybudowanych i przebudowanych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych

1 338 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

3 209 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

3 676 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

1 081 802 osoby objęte programem zdrowotnym

562 490 osób, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

140 159 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem

10 519 obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami