Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów pokazujących mnogość, wszechstronność i różnorodność efektów projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.

Efekty projektów realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Efekty projektów realizowanych z Programu Inteligentny Rozwój w latach 2014-2020

 Efekty projektów realizowanych z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Efekty projektów realizowanych z Programu Polska Wschodnia 2014-2020 

 Efekty projektów realizowanych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

1 210 702 osoby bezrobotne, które otrzymały wsparcie

75 999 osób, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

107 361 wspartych przedsiębiorstw

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 30 września 2022 roku i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

10 045 realizowanych prac i projektów B+R

7 311 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

3 118 wdrożonych wyników prac B+R

Innowacje

Innowacje

9 795 innowacji produktowych

4 541 innowacji procesowych

3 051 innowacji nietechnologicznych

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

216 900 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

71 717 miejsc wychowania przedszkolnego

274 wsparte uczelnie

Transport

Transport

2 786 km wybudowanych i przebudowanych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych

1 378 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

3 240 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

3 892 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

1 122 553 osoby objęte programem zdrowotnym

591 384 osoby, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

144 355 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem

11 039 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami