Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

896 825 osoby bezrobotne, które otrzymały wsparcie

55 294 osoby, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

27 170 wspartych przedsiębiorstw

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 30 czerwca 2020 roku i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

6 295 realizowane prace i projekty B+R

4 342 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

1 574 wdrożone wyniki prac B+R

Innowacje

Innowacje

5 899 innowacji produktowych

2 643 innowacji procesowych

1 561 innowacji nietechnologicznych

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

129 920 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

53 264 miejsc wychowania przedszkolnego

267 wspartych uczelni

Transport

Transport

1 753 km wybudowanych i przebudowanych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych

971 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

2 228 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

1 200 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

481 569 osób objętych programem zdrowotnym

356 831 osób, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

106 757 osoby z niepełnosprawnościami objęte wsparciem

5 462 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami