Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

961 981 osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie

58 509 osób, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

63 372 wsparte przedsiębiorstwa

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 31 grudnia 2020 roku i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

7 014 realizowanych prac i projektów B+R

4 977 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

1 849 wdrożonych wyników prac B+R

Innowacje

Innowacje

6 714 innowacji produktowych

2 991 innowacji procesowych

1 797 innowacji nietechnologicznych

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

152 633 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

58 697 miejsc wychowania przedszkolnego

273 wsparte uczelnie

Transport

Transport

1 951 km wybudowanych i przebudowanych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych

1 052 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

2 547 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

1 917 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

589 193 osoby objęte programem zdrowotnym

396 833 osoby, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

115 015 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem

6 746 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami