Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

985 777 osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie

61 088 osób, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

77 557 wspartych przedsiębiorstw

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 31 marca 2021 roku i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

7 464 realizowane prace i projekty B+R

5 296 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

1 954 wdrożone wyniki prac B+R

Innowacje

Innowacje

7 123 innowacje produktowe

3 174 innowacje procesowe

1 899 innowacji nietechnologicznych

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

159 162 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

61 991 miejsc wychowania przedszkolnego

274 wsparte uczelnie

Transport

Transport

2 232 km wybudowanych i przebudowanych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych

1 083 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

2 744 zakupione jednostki taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

2 223 zakupione i zmodernizowane jednostki taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

620 397 osób objętych programem zdrowotnym

419 533 osób, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

118 497 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem

7 322 obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami