Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Praca i przedsiębiorczość

Praca i przedsiębiorczość

578 311 osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie

35 003 osoby, które otrzymały bezzwrotne wsparcie na założenie firmy

12 805 wspartych przedsiębiorstw

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 30 czerwca 2018 r. i wynikają z wniosków o płatność.

Badania i rozwój

Badania i rozwój

2 467 realizowanych prac i projektów B+R

1 545 jednostek naukowych i przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

312 wdrożonych wyników prac B+R

Innowacje

Innowacje

1 742 innowacje produktowe

794 innowacje procesowe

437 innowacji nietechnologicznych

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja

36 007 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

25 892 miejsca wychowania przedszkolnego

368 wspartych uczelni

99 wspartych przedszkoli (publicznych i niepublicznych)

Transport

Transport

359 km wybudowanych i przebudowanych dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i gminnych

284 km wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych

825 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

146 zakupionych i zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego

Zdrowie

Zdrowie

66 799 osób objętych programem zdrowotnym

58 724 osoby, które zgłosiły się na badanie profilaktyczne

Usuwanie barier

Integracja

47 778 osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem

901 obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami