Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt zmiany Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020