Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie dla samorządów - korzyści dla Twojej okolicy!

Fundusze Europejskie
dla samorządów
- korzyści dla Twojej okolicy!

Fundusze Europejskie dla jednostek
samorządu terytorialnego

Jeśli jesteś przedstawicielem takiej instytucji, dobrze wiesz, jak szeroki jest zakres jej zadań. W wielu obszarach samorządy mogą pozyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Korzystają z tego nie tylko urzędy gmin, miast czy starostwa powiatowe. Często są to np. związki i stowarzyszenia samorządów, jednostki organizacyjne oraz inne instytucje wykonujące zadania na zlecenie samorządu.

Infrastruktura i ekologia

Jednostki samorządu terytorialnego pozyskują fundusze unijne na projekty związane z gospodarką odpadami. Można je przeznaczyć np. na: instalacje do zbiórki, selekcji czy przetwarzania odpadów.

Inny obszar to gospodarka wodno-ściekowa. Dzięki dofinansowaniu gminy rozwijają sieci wodociągowe i kanalizacyjne czy uruchamiają oczyszczalnie ścieków.
Fundusze Europejskie wspierają także infrastrukturę transportową- zarówno budowę dróg, jak i rozwój połączeń. Część pieniędzy jest też przeznaczona na transport w miastach, zwłaszcza ten ekologiczny. Dzięki temu jednostki samorządowe kupują np. niskoemisyjnego tabor.

Samorządy mogą realizować projekty w zakresie edukacji środowiskowej czy przygotowania dokumentów planistycznych. Pojawiają się także fundusze na:

  • rekultywację terenów, tworzenie zielonej infrastruktury czy korytarzy ekologicznych,
  • projekty wspierające oszczędzanie energii,
  • termomodernizację budynków.

Infrastruktura społeczna i kultura

W niektórych regionach jednostki samorządowe mogą uzyskać wsparcie na budowę i remont:

  • szkół i przedszkoli,
  • szpitali,
  • domów pomocy społecznej.

Poza tym JST mogą realizować różne projekty społeczne z programów regionalnych.

Dzięki Funduszom powiatowe urzędy pracy i inne instytucje rynku pracy przeciwdziałają bezrobociu. Z kolei ośrodki pomocy społecznej czy centra pomocy rodzinie aktywizują osoby w trudnej sytuacji życiowej. Poza tym samorządy, prowadzące różne placówki oświatowe, uzyskują wsparcie na: zajęcia dla uczniów, podnoszenie kompetencji nauczycieli, stypendia dla zdolnej młodzieży.

Samorządy i podległe im instytucje kultury realizują także przedsięwzięcia inwestycyjne. Na szczególną uwagę zasługują konkursy na ochronę dziedzictwa kulturowego czy renowację zabytków. Projekty kulturalne wspierają również udostępnianie różnych zasobów kultury w formie cyfrowej.

Pobierz ulotki i dowiedz się
więcej na temat wsparcia

Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego Fundusze Europejskie na ochronę środowiska Fundusze Europejskie dla placówek oświatowych Fundusze Europejskie na rewitalizacje i termomodernizację Fundusze Europejskie na kulturę Fundusze Europejskie na informatyzację

Dostępność dzięki Funduszom

Samorząd powinien być tak blisko obywateli, jak to tylko możliwe. To właśnie decyzje urzędników samorządowych mają wyraźny wpływ na życie mieszkańców danej społeczności. W końcu to od władz konkretnej miejscowości zależy, czy chodniki są równe, miejskie budynki wyremontowane, a środki transportu nowoczesne.

To jednak nie wszystko. Dziś coraz większą uwagę przykłada się do tego, czy nasze otoczenie jest przyjazne dla osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rodziców z małymi dziećmi. Aby wszystkie działania służące zmienianiu przestrzeni były skoordynowane i dobrze przemyślane, powstał program Dostępność Plus.

Dzięki niemu osoby zatrudnione w samorządach, których zadaniem jest dbanie o przestrzeń, będą przechodziły szkolenia. Pozwoli im to lepiej wykonywać swoją pracę. Chodzi o to, by urzędnicy potrafili ocenić, czy np. podjazdy dla wózków inwalidzkich faktycznie będą pomocne, czy w chodnikach prawidłowo zainstalowano prowadnice dla osób z wadami wzroku itp. Szkolenia te będą realizowane m.in. dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. Zadba o to program Wiedza Edukacja Rozwój.

Dowiedz się więcej o programie Dostępność Plus Skorzystaj z wyszukiwarki dotacji i znajdź wsparcie dla siebie

Skontaktuj się z punktem informacyjnym w Twojej okolicy